Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Mattila
Läpinäkyvyys lisää ymmärrystä vakuutuslääkereiden työstä

Sosiaali- ja terveysministeriö
25.5.2018 11.12
Kolumni

Vakuutus- ja työeläkelaitoksissa sekä Kelassa tehdään vuosittain satojatuhansia lääketieteellisiä ratkaisuja. Ne koskevat työ- ja toimintakykyä sekä erilaisia hoito- tai kuntoutustoimenpiteitä. Valtaosa ratkaisuista on asiakkaan hakemuksen mukaisia, mutta osassa on päädytty osittain tai kokonaan hylkäämään hakemus.

Vakuutuslääkärien ja hoitavien lääkäreiden päätyminen eri lopputulokseen on asiakkaita jatkuvasti puhututtava aihe. Kuinka saman koulutuksen saaneet asiantuntijat voivat arvioida esimerkiksi asiakkaan työkykyä niin eri tavoin. Perimiltään tämä johtuu näiden asiantuntijoiden erilaisesta roolista.
 
Hoitavan lääkärin tehtävänä on hoitaa ja tutkia asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Hänen tehtävänsä on myös kirjoittaa lääkärinlausuntoonsa perusteelliset lääketieteelliset havainnot ja tutkimustulokset sekä kuvaus jäljellä olevasta toiminta- ja työkyvystä.
 
Vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin tehtävänä on yhdessä muiden vakuutuslaitoksen asiantuntijoiden kanssa suhteuttaa yksittäisen asiakkaan lääkärinlausunnossa kuvattu tilanne satoihin ja tuhansiin muihin samalla lailla sairastuneiden tai vammautuneiden tapauksiin ja ratkaista asia lakipykälien mukaan, ja aivan erityisesti perustella päätös ymmärrettävällä tavalla.

On havaittavissa selvästi, että asiakkaiden, hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslaitosten erilainen tulokulma samaan asiaan ei ole ongelmaton.

Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutuslääkärihankkeissa on viime vuosina kehitetty muun muassa päätösten perusteluja, viestintää, lääkäreiden osaamista ja eri osapuolten yhteistyötä. Työtä arvioinnin ja seurannan parantamiseksi on tarpeen jatkaa aiempien hankkeiden ja selvitysten pohjalta.


Keväällä perustettu laajapohjainen neuvottelukunta paneutuu asiaan ja on jo aloittanut työnsä. Mukaan on kutsuttu ministeriöiden, vakuutusalan, hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden sekä potilas- ja asiakasjärjestöjen edustajia.

Neuvottelukunta on asetettu kolmen vuoden määräajaksi, mutta tarkoituksena on, että siitä muodostuisi pysyvä foorumi vakuutuslääkäriasioiden käsittelyyn.

Yksi tärkeä tavoite on lisätä hoitavien lääkäreiden sosiaalivakuutuksen tuntemusta ja vakuutuslääkäreiden erityispätevyydelle tulee tavoitella yliopistotasoista koulutusohjelmaa.

On tärkeää lisätä sosiaalivakuutus- ja vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä sekä kasvattaa kansalaisten luottamusta siihen.

Sosiaaliturvajärjestelmäämme saattaa vaikuttaa monimutkaiselta, mutta siitä on saatavissa hyvin selkeää tietoa. Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla on linkki lisätietoon.

Sivuilla on avattu korvausten edellytyksiä etuuksittain ja käsitelty myös vakuutuslääkärien ja hoitavien lääkäreiden erilaisia rooleja. Sivu on tarkoitettu asiakkaille, mutta myös terveydenhuollon toimijat saavat sieltä tietoa, jota tarvitsevat työssään.

Asiakkaan kannalta on tärkeää, että hän pääsee heti oikean sosiaaliturvan piiriin. Jos näin ei ole käynyt, on tärkeää neuvoa häntä eteenpäin. Ihmisen rinnalla pitää olla, sillä häntä ei saa jättää yksin pohtimaan mitä hänen saamansa päätös tarkoittaa, olipa se kielteinen tai myönteinen.


Pirkko Mattila
sosiaali- ja terveysministeri

Sivun alkuun