Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lagändring om fastställandet av FPA:s ersättningstaxa för coronavirustest 

Social- och hälsovårdsministeriet
17.12.2020 13.42 | Publicerad på svenska 31.12.2020 kl. 9.52
Pressmeddelande

Till bestämmelserna i sjukförsäkringslagen om ersättning för undersökning och vård har det fogats tillfälliga bestämmelser om coronavirustest. Bestämmelser om ersättningstaxan för coronavirustest får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Sådana test som inte har en ersättningstaxa fastställd genom förordning av statsrådet omfattas av de ersättingstaxor som fastställs av Folkpensionsanstalten. Avsikten är att genom förordning av statsrådet fastställa en högre taxa än den som Folkpensionsanstalten fastställer genom sitt vanliga förfarande. 

Arbetsgivarnas ekonomiska möjligheter att erbjuda test till sina anställda förbättras då tjänsteproducenten kan få direktersättning för covid-19-undersökningar också när självriskandelen har betalats av den försäkrades arbetsgivare i stället för av den försäkrade själv. På detta sätt underlättas arbetsgivarnas möjligheter att erbjuda sina anställda coronavirustest. Den högre ersättningen gör det också lättare för personer som bor eller arbetar i Finland och har en sjukförsäkring, att välja en tjänsteproducent inom den privata hälsovården i stället för den offentliga.

I förordningen föreskrivs det om ersättningstaxan för sådana coronavirustest som det anses ändamålsenligt att ersätta enligt en högre ersättningstaxa än den som fastställts av Folkpensionsanstalten, särskilt med tanke på testningens betydelse för vården.

Lagen om temporär ändring av sjukförsäkringslagen träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till utgången av 2021.

Ytterligare information:

Anu Kangasjärvi, regeringssekreterare, tfn 0295 163 224

Sivun alkuun