Hyppää sisältöön
Media

Lakiluonnos yliopistollisen sairaalan tehtävistä lausunnolla

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2022 14.41
Tiedote 192/2022

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu hallituksen esitystä yliopistollisten sairaaloiden tehtävistä. Tavoitteena on vahvistaa yliopistollisten sairaaloiden toimintaedellytyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon uusissa rakenteissa. Esitysluonnos on lausunnolla 31.8.-3.10.2022.

Suomessa on viisi yliopistollisista sairaalaa, jotka sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Yliopistollisen sairaalan läheisyydessä toimii sijaintikaupungissa sijaitsevan yliopiston lääketieteellinen tai terveystieteiden tiedekunta. 

Jatkossa yliopistollista sairaalaa ylläpitävät hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä hoitaisivat vastaavia tehtäviä kuin nykyisin yliopistollista sairaalaa ylläpitävät sairaanhoitopiirit.

Järjestämislakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joilla täsmennettäisiin ja vahvistettaisiin yliopistollisen sairaalan nykyisiä tehtäviä ja vastuuta erikoissairaanhoidon palveluissa sekä koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvissä tehtävissä ottaen huomioon myös muualla lainsäädännössä säädetyt tehtävät.

Lisäksi järjestämislakiin esitetään siirrettäväksi erikoissairaanhoitolain säännökset sivuviroista ja - toimista yliopistollisessa sairaalassa.

Tavoitteena on jättää hyvinvointialueille ja HUS-yhtymälle riittävä mahdollisuus itsehallintonsa puitteissa päättää, miten tehtävät hoidetaan. Esityksellä ei luotaisi yliopistollisiin sairaaloihin uusia toimintoja tai tehtäviä. 

Tällä esityksellä ei säädettäisi yliopistollisen sairaalan rahoituksen muodostumisesta. Valtiovarainministeriössä valmistellussa rahoituslakiluonnoksessa esitetään yliopistosairaalalisää hyvinvointialueiden rahoituksen uudeksi määräytymistekijäksi. Myös tuo esitysluonnos on lausunnolla.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä
hallitussihteeri Henna Vidén
[email protected]

Sivun alkuun