Hyppää sisältöön
Media

Lakiesitystä potilaiden hengen turvaamiseksi valmistellaan 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.9.2022 14.16
Tiedote 196/2022

Sairaaloiden teho-osastoja ja vanhusten kotihoitoa uhkaavien työtaistelutoimien on arvioitu vaarantavan potilaiden ja asiakkaiden terveyden ja hengen. Sosiaali- ja terveysministeriö on seurannut tilannetta ja lähettänyt sairaanhoitopiireille sekä kunnille ohjauskirjeen työtaistelutoimiin varautumisesta viime viikolla.  

Tänään perjantaina sosiaali- ja terveysministeriön virkakunta ja vastuuministeri ovat käyneet läpi työtaistelutilannetta ja siihen varautumista. Annettuihin lakkovaroituskohteisiin ei ole luvattu suojelutyötä. Tästä syystä vastuuministeri päätti virkakunnalta saadun arvion ja esittelyn perusteella hallituksen esityksen valmistelusta potilaiden ja asiakkaiden hengen ja terveyden turvaamiseksi.

Keväällä valmisteltu esitys potilasturvallisuuslaiksi ei sellaisenaan vastaa tämänhetkiseen tilanteeseen. Jatkovalmistelu vaatii ministeriöiden välistä yhteistyötä.

Lisätietoja

erityisavustaja Laura Lindeberg, [email protected]
osastopäällikkö Eveliina Pöyhönen, [email protected]  

 

Korjattu klo 14.22 kirjoitusvirhe tiedotteen viimeisessä lauseessa. 

Sivun alkuun