Hyppää sisältöön
Media

Proposition om försök med basinkomst överlämnas till riksdagen för behandling

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2016 13.41 | Publicerad på svenska 20.10.2016 kl. 14.56
Pressmeddelande 178/2016

Regeringen föreslår att ett försök med basinkomst genomförs. Syftet med försöket med basinkomst som ska genomföras åren 2017 och 2018 är att bedöma om den sociala tryggheten kan reformeras med hjälp av en basinkomst så att i synnerhet de flitfällor som anknyter till arbete minskar.

Regeringen lämnade en regeringsproposition som gäller ändringen till riksdagen torsdagen den 20 oktober. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017. Lagen om försöket med basinkomst avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Avsikten är att det första skedet av försöket med basinkomst ska börja vid ingången av nästa år. Det arbete som forskarkonsortiet, som utrett ett försök med basinkomst, blir färdigt i november. Därefter drar regeringen upp riktlinjer om det andra skedet av försöket och en eventuell utvidgning som kan genomföras vid ingången av 2018.

Basinkomstförsökets primära mål gäller främjande av sysselsättningen. Försöket har som mål att få ett svar på om basinkomst främjar sysselsättningen. Svaret baserar sig på en uppföljningsundersökning. För genomförandet av försöket ansvarar Folkpensionsanstalten.

I försöket med basinkomst tas alltså med vissa begränsningar in personer som får arbetslöshetsförmåner från Folkpensionsanstalten. Genom ett slumpmässigt urval tas en försöksgrupp på 2 000 personer ut ur målgruppen. För att undvika snedvridning av resultaten är deltagandet i försöket obligatoriskt. Ett basinkomstbelopp på 560 euro per månad föreslås. Eftersom det rör sig om ett obligatoriskt försök bör nivån för den lägsta basinkomst som prövas fastställas till motsvarande nivå som arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen. Det föreslås att basinkomsten ska utgöra skattefri inkomst för basinkomsttagaren. Basinkomsten betalas av Folkpensionsanstalten.

Vid bedömningen av konsekvenserna av basinkomsten kommer försöksgruppen att jämföras med en kontrollgrupp bestående av de personer i målgruppen till vilka det inte betalas basinkomst.

Till målgruppen hör inte sådana grupper vars sysselsättning man inte försöker förbättra med basinkomsten, såsom personer som får ålderspension eller studerande. Studerandenas primära mål är att avlägga examen.

Försöket med basinkomst är en del av regeringens spetsprojekt Kundorienterad service. Försöket med basinkomst är också ett led i regeringens ambition om att införa en försökskultur.

Ytterligare information

Esko Salo, regeringsråd, tfn 0295 163 422, [email protected]
Liisa Siika-Aho, direktör, tfn 02951 63085, [email protected]

Pressmeddelande: Ministrarna Mattila och Vehviläinen: Försök med basinkomst banar väg för 2020-talets sociala trygghet

Sivun alkuun