Hyppää sisältöön
Media

Lailla parannetaan viranomaisten tiedonvaihtoa perheväkivallanuhasta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2014 14.00
Tiedote

Hallitus esittää viranomaisille ja muille toimijoille oikeutta ilmoittaa väkivallan uhasta poliisille salassapitovelvollisuuden estämättä. Jos viranomaistehtävissä toimiva tai niihin osallistuva saa työssään tietoja, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi, hän voi ilmoittaa välttämättömät tiedot poliisille. Nykyisten säännösten mukaan tällaista oikeutta luovuttaa tietoja ei ole ollut.

Tavoitteena on parantaa viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä oma-aloitteista tiedonvaihtoa ja tällä tavoin ehkäistä ennalta ja estää perhe- ja lapsisurmia sekä perheväkivaltaa. Samalla voidaan auttaa perheväkivallasta kärsivää henkilöä ja koko perhettä saamaan tarvittavia tukitoimia.

Esitys koskee toimijoita, jotka kohtaavat kriisiytyneitä perheitä ja saavat tietoja perheen tilanteesta. Tällaisia ovat sosiaalihuolto-, terveydenhuolto- ja kouluviranomaiset, sekä muut toimijat kuten, nuorisotoimi, poliisi ja akuuttitilanteissa hätäkeskukset.

Esityksen arvioidaan lisäävän jonkin verran poliisille ilmoitettavien väkivaltarikosten määrää.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 4. joulukuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2015.

Lisätietoja

lakimies Marja Penttilä, p. 0295 163 404

Sivun alkuun