Hyppää sisältöön
Media

Lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamista halutaan parantaa - opas julkaistu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2022 12.28
Uutinen

Lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamista on kehitetty osana kuntoutuksen uudistamista vuosina 2021-2022 . Hankkeessa on tuotettu opas, jonka tavoitteena on yhtenäistää lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisen perusteita ja toimia terveydenhuollon sekä muiden kuntoutuksen parissa työskentelevien ammattilaisten työn ohjeistuksena. Opas voi toimia myös lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden ja kuntoutujien tietolähteenä.

Oppaan lähtökohtana on ollut kuntoutujan osallisuuden vahvistaminen kuntoutuksen eri vaiheissa sekä kuntoutuksen oikea-aikainen käynnistyminen. Oikea-aikainen käynnistyminen edellyttää kuntoutustarpeen tunnistamista, kuntoutukseen ohjaamista ja kuntoutuksen koordinointia.

Asiantutijaryhmät ovat valmistelleet luvut eri ikäryhmien kuntoutuksen ja aistikuntoutuksen erityispiirteistä sekä neuropsykiatriset häiriöt - tukitoimet ja kuntoutus -luvun. Opas sisältää myös luvun kuntoutumisesta mielenterveys- ja päihdehäiriöissä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen perusta muodostuu monesta eri osa-alueesta, jotka tulee ottaa huomioon niin lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutujalähtöisessä arvioinnissa, suunnittelussa ja seurannassa kuin palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessäkin.

Oppaassa on kuvattu myös sellaisia hoito- ja kuntoutuspalveluita, jotka eivät lähtökohtaisesti sisälly lääkinnälliseen kuntoutukseen, mutta jotka työnjaon selkiyttämisen ja palveluihin ohjaamisen tai saatavuuden vuoksi on nähty perustelluiksi kuvata tässä oppaassa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Anne Kanto-Ronkanen, [email protected]

Kuntoutuksen uudistus
Sivun alkuun