Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet -päätöswebinaari

Tiistai 13.12.2022 klo 12.00 – 16.00

sosiaali- ja terveysministeriö

Lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet opas on valmistunut. Oppaan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää lääkinnällisen kuntoutuksen käytäntöjä. Tilaisuudessa esitellään opas pääpiirteittäin.

Oppaan tavoitteena on yhtenäistää lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamista, selkeyttää ja yhtenäistää käytäntöjä ja kuntoutuksen vastuujakoa sekä tukea kuntoutuksen suunnittelua ja ohjata oikea-aikaisen kuntoutuksen järjestämisessä. Kuntoutuspalveluiden johtamisella tuetaan kuntoutuspalveluiden kehittämistä ja niiden laatua esimerkiksi ammattilaisten toimintakykyosaamisen vahvistamisessa. Lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet opasta on ollut tekemässä runsas joukko asiantuntijoita; sote – alan ammattilaisia, järjestöjä, Kela sekä vammaisfoorumin edustajia. Oppaassa nostetaan esille lääkinnällisen kuntoutuksen hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja sekä eri ikäryhmien lääkinnällisen kuntoutuisen erityispiirteitä.

Ohjelma 13.12.2022

12.00 – 12.10   Webinaarin avaus / Tapani Hämäläinen, lääkintöneuvos, STM, päivän puheenjohtaja 
12.10 –12.20   Sosiaali- ja terveysministeriön tervehdys / Veli-Mikko Niemi, kansliapäällikkö, STM 
12.20 –12.30     Opas apuna kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa / Tapani Hämäläinen, lääkintöneuvos, STM
12.30 – 13.00   Projektijohtajan katsaus / Mauri Kallinen, Ksshp, professori (osa-aikainen), Oulun yliopisto 
13.00 – 13.10   Puheenvuoro: ajatuksia ohjausryhmän työskentelystä / Päivi Opari, erityisasiantuntija, SOSTE 
13.10 – 13.45 Oppaan valmistelu ja yleiset perusteet / Ulla Kolomainen, projektipäällikkö, Ksshp 
TAUKO
14.00 – 15.45    Lukujen 8-11 keskeiset asiat
14.00 – 14.15    Kuulon kuntoutus / Antti Aarnisalo, dos., ylilääkäri, linjajohtaja, KNK
14.15 – 14.30    Näönkuntoutus / Aura Falck, LT, dos. silmätautien el., OYS kliininen op. Oulun yliopisto
14.30 – 14.45    Lasten ja nuorten kuntoutus / Jarkko Kirjavainen LT, lastenneurologian yl. KYS
14.45 – 15.00    Työikäisten kuntoutus / Jaro Karppinen, prof., kuntoutusjohtaja EKSOTE, Oulun yliopisto
15.00 – 15.15    Ikääntyneiden kuntoutus / Eija Sorvari, toimitusjohtaja, Miina Sillanpään Säätiö
15.15 – 15.30    Neuropsykiatristen häiriöiden tukitoimet ja kuntoutus / Anu Kippola-Pääkkönen, YTT, erityisasiantuntija, Osallisuus ja toimintakyky, Lapin AMK
15.30 – 15.45    Kuntoutuminen mielenterveys- ja päihdehäiriöissä / Saara Rapeli, erityisasiantuntija, THL
15.45 – 15.55     Vastauksia kysymyksiin (Chat)
15.55 – 16.00     Päätössanat / Anne Kanto-Ronkanen, erityisasiantuntija, STM