Hyppää sisältöön
Media

Lääketietovarannon selvitys valmistunut

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.1.2021 12.19
Uutinen

Osana STM:n lääkeasioiden uudistusta toteutettiin vuonna 2020 lääketietovarannon selvitys. Lääketietoon liittyvällä yhteistyöllä edistetään osaltaan rationaalisen lääkehoidon toteutumista ja lääkehoitoon liittyvien toimintojen nykyistä tavoitteellisempaa kehittämistä, johtamista, valvontaa ja ohjausta. 

Fimean toteuttamassa selvityksessä kuvataan kansallisen, keskitetyn lääketietovarannon tavoitteita, sisältöä ja toiminnallisuuksia sekä tulevaisuuden kehityspolkua. Selvitystyötä tehtiin yhteistyössä eri virastojen ja sidosryhmien kanssa. 

Lääketietovarannon selvitys kuvastaa pitkäaikaista lääketiedon kehityshistoriaa ja lähivuosien uudistamistarpeita. Keskitetyn lääketietovarannon avulla voidaan tehostaa viranomaistoimintaa lääketiedon hallinnassa. Lääkevalmisteen tiedon tuotantoon, hallintaan ja jakamiseen liittyviä prosesseja ja palveluita sekä niiden käytettävyyttä ja saavutettavuutta voidaan parantaa nykyisestä eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Ratkaisu mahdollistaa uudenlaista digitalisaation ja teknologioiden hyödyntämistä. 

Tavoitteiden edistäminen edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä ja toteutuu monen vuoden kehityskokonaisuutena. Tässä vaiheessa on jo tunnistettu tarve kehittämistyön jatkamiselle käynnistämällä tarkempi toteutuksen määrittely ja suunnittelu yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa. Seuraavassa vaiheessa STM:n asettama lääkeasioiden tiekartan toimenpanon koordinaatioryhmä käsittelee selvityksen tuloksia.  Jatkotyön tavoitteena on muodostaa kattava perusta kansalliseen päätöksentekoon. 

Lisätietoja:

Sari Palojoki, erityisasiantuntija STM (lääkehoidon tiedonhallinnan kehittäminen), p. 0295 163 456
Riikka Vuokko, erityisasiantuntija STM (lääkehoidon tiedonhallinnan kehittäminen), p. 0295 163 600
Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, projektipäällikkö, Fimea (lääketietovarantoselvitys), p. 029 522 3517
Sari Kujala, johtaja, Fimea (lääketietovarannon selvitys) puh. 029 522 3610

Sivun alkuun