Hyppää sisältöön
Media

Lääkeasioiden uudistusta tulee jatkaa tulevina vuosina

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2023 12.00
Tiedote 68/2023

Yhteenvetomuistio kuvaa kauden 2019-2023 aikana tehtyä työtä ja linjaa, miten kehittämistyötä tulisi jatkaa. Muistion on laatinut lääkeasioiden uudistuksen poikkihallinnollinen koordinaatioryhmä.

Hallituskaudella 2019-2023 käynnistettyä lääkeasioiden kokonaisuudistusta on välttämätöntä jatkaa myös seuraavilla hallituskausilla, muistiossa linjataan. Tavoitteena on varmistaa lääkkeiden järkevä ja kustannusvaikuttava käyttö sekä yhteiskunnan rajallisten resurssien riittävyys.

Digitaalisia ratkaisuja tarvitaan tiedon parempaan hyödyntämiseen

Lääkehoitoa ja -jakelua on tarpeen kehittää ottamalla käyttöön asiakaslähtöisiä sekä ammattihenkilöiden tarpeita vastaavia digitaalisia palveluratkaisuja. Näistä Kanta-lääkityslistan käyttöönotto on käynnistynyt, mutta uudet ratkaisut edellyttävät osaltaan myös mahdollistavaa lainsäädäntöä. Samalla tulee varmistaa laadukkaan tiedon parempi ja ajantasainen saatavuus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toteuttamiseen että hyvinvointialueiden vaikuttavuusperusteiseen ohjaukseen liittyen. 

Rationaalisen lääkehoidon näkökulmasta on tarve kehittää nykyistä paremmin työtä tukevia työvälineitä ja parantaa tiedon hyödynnettävyyttä ohjauksen ja valvonnan näkökulmista. Kokonaisuuteen liittyy yhteen toimivien tiedonhallinnan ratkaisujen käyttöönottaminen muun muassa lääkityslistan osalta. Myös tiedon tuotannon toimintamalleihin ja yhteistyön uudistamiseen sekä kansalliseen tietopohjaan liittyy kehittämistarpeita. 

Apteekkijärjestelmää uudistetaan asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti

Lääkkeiden vähittäisjakelun uusia toimintamalleja ja palveluratkaisuja sekä apteekkijärjestelmän uudistamista tuetaan kehittämällä lainsäädäntöä terveyspoliittisista lähtökohdista. Sääntelyn tulee olla asiakaslähtöistä ja vastata yhteiskunnan, muuttuvan toimintaympäristön ja kehittyvien lääkehoitojen tarpeisiin. 

Lääkkeiden vähittäisjakelun ja siihen liittyvien palveluiden tulee olla turvallisesti, laadukkaasti sekä kustannustehokkaasti järjestettyjä. Lisäksi lääkkeiden ja palveluiden saatavuus tulee turvata yhdenvertaisesti koko maassa. Lääkkeiden etämyynnillä tuetaan ja täydennetään lääkkeiden vähittäisjakelua sekä edistetään osaltaan lääkkeiden saatavuutta. 

Apteekkien ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyöllä tuetaan lääkehoitojen onnistumista. Uudistamista tulee jatkossakin tehdä yhdessä muun sote-alan kehittämisen kanssa. Apteekkitalouden rakennetta kehitetään rationaalista lääkehoitoa tukevaksi. 

Lääkehoidon ohjauksen ja rahoituksen kehittämisen lähtökohtana lääkkeiden järkevä käyttö ja kustannusten hallinta

Kansallisen ohjauksen tulee tukea sellaisia lääkehoitoja, jotka edistävät väestön hyvinvointia, työ- ja toimintakyvyn säilyttämistä ja omatoimista selviytymistä. Valtakunnallisen ohjauksen tehostamiseksi lääkehoidot tulisi sisällyttää osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ohjausta. Lisäksi tavoitteina tulisi olla lääkehoitojen ja lääkehuollon integraatio osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä edellytysten luominen palvelujen järjestäjille edistää rationaalista lääkehoitoa alueellaan.

Taloudellisesti kestävän lääkehoidon rahoituksen turvaaminen edellyttää uusien teknologioiden arviointitoiminnan ja hankintamenettelyjen kehittämistä ja vahvistamista, lääkkeiden elinkaaren hyödyntämistä ja lääkkeiden hallittua käytöstä luopumista. Lääkehoitojen kansallista arviointitoimintaa tulee uudistaa vastaamaan paremmin toimintaympäristön muutoksia. 

Lisätietoja:

johtaja Tuula Helander, p. 0295 163 480, [email protected] (koordinaatioryhmän puheenjohtaja) 
erityisasiantuntija Riikka Vuokko, p. 0295 163 600, [email protected] (tiedonhallinta ja digitaaliset työvälineet)
erityisasiantuntija Anne Hautala, p. 0295 163 703, [email protected] (apteekkitalous ja lääkejakelu), paikalla 8.5. alkaen
johtaja Lauri Pelkonen, p. 0295 163 218, [email protected] (lääkehoidon ohjaus ja rahoitus)

Sivun alkuun