Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lääkeasioiden uudistus - koordinaatioryhmä keskusteli työn etenemisestä

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.11.2021 10.28
Uutinen

Lääkeasioiden uudistuksen poikkihallinnollinen koordinaatioryhmä kokoontui lokakuun lopulla keskustelemaan jaosten tehtävien etenemisestä. 

Apteekkijaoksen selvitystyö etenee aikataulussa ja selvityksen osakokonaisuus apteekkipalveluiden nykytilasta on viimeisteltävänä. Jaoksen alle on valmistelutyön tueksi perustettu poikkihallinnollisia virkamiehistä koostuvia asiakohtaisia alaryhmiä. Apteekkijärjestelmän kokonaisselvityksen seuraavissa valmisteluvaiheissa keskitytään apteekkitalouteen. Lisäksi ryhdytään arvioimaan hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti mahdollisuutta apteekkien omistajapohjan laajentamiseen. Kuluvan hallituskauden aikana ei kuitenkaan tehdä muutoksia omistajapohjan sääntelyyn.

Ohjaus- ja rahoitusjaoksen työ etenee suunnitellusti. Jaos on käynnistänyt työnsä tueksi pienempiä valmisteluryhmiä tukemaan jaoksen työtä. Valmisteluryhmät tarkastelevat sairaalalääkkeiden arviointiprosessin ja viitehintajärjestelmän kehittämistarpeita. Lisäksi jaos suunnittelee selvityshenkilön asettamista arvioimaan lääkehoidon ohjauksen kehittämistä muuttuvissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteissa.

Lääkehoidon tiedonhallinnan jaoksen osalta edistetään neljää tavoitetta: kansallista lääkityslistaa ja siihen liittyvää lainsäädäntömuutosta sekä selvityskokonaisuutta keskitetystä lääketietovarannosta ja lääkehoidon tiedon hyödyntämisestä. Lääkityslistan käyttöönoton valmistelu ja lääketietovarannon selvitykset etenevät aikataulussa, minkä lisäksi on käynnistetty työ lääketiedon hyödyntämisen kehittämistarpeiden kartoittamisesta.

Lääkityslistan valmistelussa ajankohtaisena tavoitteena on mm. tulevan vuoden kuluessa ottaa käyttöön ei-rakenteinen versio lääkitystiedon kirjaamista varten kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa. Käyttöönotto etenee vaiheittain, ja seuraavan vaiheen edellytyksenä on tarvittavien lainsäädäntömuutosten hyväksyminen. 

Koordinaatioryhmä kokoontuu vuoden viimeiseen kokoukseensa joulukuussa. Koordinaatioryhmän muistiot ja muu kokousaineisto löytyvät Hankeikkunasta.

Lisätietoja: 

erityisasiantuntija Riikka Vuokko, p. 0295 163600, [email protected] (tiedonhallinnan jaos)
erityisasiantuntija Anne Hautala, p. 0295 163 703, [email protected] (apteekkijaos)
erityisasiantuntija Lauri Pelkonen, p.  0295 163 218, [email protected] (ohjaus- ja rahoitusjaos)
erityisasiantuntija Elina Asola, p. 0295163437, [email protected] (uudistuksen koordinointi)

Lääkeasioiden uudistus
Sivun alkuun