Hyppää sisältöön
Media

Lääkeasioiden uudistuksen sidosryhmätilaisuudessa katsaus jaostojen työhön - kehittämiskokonaisuudet etenevät reipasta vauhtia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2022 12.59
Uutinen

Lääkeasioiden uudistuksen sidosryhmätilaisuudessa 7.6.2022 kuultiin jaoksien puheenjohtajien puheenvuorot eri kehittämiskokonaisuuksien etenemisestä. Sidosryhmiltä kuultiin useita puheenvuoroja ja näkemyksiä. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen avasi tilaisuuden.

Erityisasiantuntija Riikka Vuokko esitteli lääkehoidon tiedonhallinnan jaoksen työtä. Kehittämistyö pohjautuu pitkäaikaiseen valmisteluun, kehittämisvelan umpeen kuromiseen sekä yhteistyön parantamiseen. Kanta-lääkityslistan käyttöönotto on käynnistynyt, ja säädösmuutokset etenevät aikataulussa. Eduskunnalle hallituksen esitys lääkityslistan säädösmuutoksista on tarkoitus antaa syksyllä 2022. Lääketietovarannon ratkaisukuvaus on myös valmistunut. 

Lääketiedon hyödyntämisen esiselvitys osoittaa Vuokon mukaan, että tämän alueen kehittämistarpeita tulisi vielä kirkastaa. Tiedonhallinnan kyvykkyyksien kasvattamiseksi tulisi kehittää paitsi tietopohjaa ja teknologisia ratkaisuja, myös ihmisten osaamista tiedon käyttäjinä ja hyödyntäjinä.

Apteekkijaoksen puheenjohtaja Anne Hautala kertoi apteekkitalouden uudistamisen lähtevän asiakkaiden tarpeista ja näiden tunnistamisesta. Apteekkipalveluiden tulee tukea asiakaan rationaalista lääkehoitoa. Päättäjien tueksi on valmisteilla selvitys apteekkijärjestelmästä, jonka on tarkoitus valmistua alkuvuonna 2023. Selvitys tarkastelee neljää eri kokonaisuutta: lääkkeiden vähittäisjakelua, apteekkien taloutta ja omistajuutta, apteekkipalveluita sekä etäasiointia ja apteekkien verkkopalveluita. Apteekkien omistajuuteen ja talouteen liittyen valmistellaan suuntaviivoja. 

Lääkehoidon ohjauksen ja rahoituksen kehittäminen nivoutuu kiinteästi muihin käynnissä oleviin hankkeisiin kuten sote-uudistuksen toimeenpanoon ja monikanavarahoituksen purkamiseen. Lääkehoidon ohjauksen ja rahoituksen jaoksen puheenjohtaja Lauri Pelkonen kertoi jaoksen työn etenemisestä. 

Ohjauksen ja rahoituksen kehittäminen koostuu neljästä osakokonaisuudesta: ohjaus- ja rahoitusjärjestelmien kehittämisestä, kansallisen arviointitoiminnan kehittämisestä, kestävästä rahoituksesta lääkkeen elinkaarimallia hyödyntäen sekä kansallisen lääkekorvausjärjestelmän ja sairaaloiden hankintamenettelyjen kehittämistarpeiden arvioinnista. Selvitystyö lääkehoidon ohjauksen kehittämisestä uudistuvissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteissa on käynnistetty, ja se valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Sidosryhmät nostivat esiin puheenvuoroissaan muun muassa huoltovarmuuden takaamisen, hallituskauden vaihtumisen vaikutukset uudistuksiin, sekä monikanavarahoituksen purkamiseen liittyvät lääkekorvausten leikkaukset.

”Ihmisillä tulee olla pääsy toimivan lääkehoidon piiriin ja lääkehoito ei saa jäädä toteutumatta esimerkiksi tiedonkulun puutteiden vuoksi. Lääkehoitoon suunnatut varat tulee kohdistaa oikein ja sellaisiin lääkkeisiin, joista on ihmisille aidosti apua. Tehtävä ei ole yksinkertainen, ja sen toteuttamiseen tarvitaan kaikkien asiantuntemusta. Toimialan asiantuntemus ja osaaminen ovat arvokasta pääomaa järjestelmää kehitettäessä ministeri Sarkkinen totesi.


Lisätietoja: 

erityisasiantuntija Riikka Vuokko (tiedonhallinta), [email protected]
erityisasiantuntija Anne Hautala (apteekit), [email protected]
johtaja Lauri Pelkonen (ohjaus ja rahoitus), [email protected]
erityisasiantuntija Elina Asola (uudistuksen koordinointi), [email protected]

Lääkeasioiden uudistus
Sivun alkuun