Hyppää sisältöön
Media

Lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmän kokouksessa keskusteltiin lääkkeiden annosjakelupalvelusta ja apteekkien lääkevalmistuksesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.10.2022 13.12
Uutinen

Koordinaatioryhmä kokoontui 13.10.2022 keskustelemaan lääkeasioiden uudistuksen etenemisestä. Valmistelutyö etenee aikataulun mukaisesti.

Ohjaus- ja rahoitusjaoksen linjausraportti lääkehoidon ohjauksen ja kehittämisen suuntaviivoista on valmisteilla. Linjausten perustana on, että lääkehuollon ohjauksen ja rahoituksen tavoitteena on lääkkeiden järkevä käyttö ja kustannusten hallinta. Jaoksessa työstetään tällä hetkellä mm. lääkehoidon avolaitoshoidon rajapinnan asioita uudistuvassa palvelurakenteessa. 

Apteekkijaoksen uutena alaryhmänä on aloittanut avohuollon apteekkien lääkevalmistuksen alaryhmä, jonka tehtävänä on määritellä avohuollon apteekkien lääkevalmistuksen eli ex tempore -valmistuksen tavoitteet, nykyisen lainsäädännön haasteet sekä pitkän aikavälin kehityskohteet. Lisäksi kuultiin annosjakelutoimintaan keskittyvän alatyöryhmän työstä, joka on jo pitkällä. Työssä on hyödynnetty Fimean keväällä julkaisemaa annosjakeluselvitystä. 

Annosjakelua koskevassa keskustelussa todettiin, että palvelu on pääsääntöisesti laadukasta ja tuottaa laajalti yhteiskunnallista hyötyä. Haasteet liittyvät palvelun järjestämisvastuisiin, toiminnan kustannuksien läpinäkyvyyteen sekä kokonaisuuden valvontaan. Fimealta tilatut selvitykset lääkeneuvonnasta ja eurooppalaisista apteekkijärjestelmistä julkaistaan marraskuussa.

Tiedonhallinnan jaoksen osalta esiteltiin Kanta-lääkityslistan käyttöönoton etenemistä, lääketietovarannon ratkaisun edistämistä sekä kuultiin tuloksia lääkehoidon ja lääkkeen käytön dataperustaisen ohjauksen selvityksestä. Keskusteluissa tunnistettiin lääkkeenmäärääjien tarve parempaan lääkkeiden ja lääkityksen tiedonhallintaan sekä lääkkeiden käytön ohjaukseen tietoon perustuen. Keskusteluissa todettiin lääkehoidon kustannustehokkuuden seuraamisen edellyttävän nykyistä parempia tiedonhallinnan ratkaisuja, mihin lääketietovarannon odotetaan tuovan ratkaisuja.

Lisätietoja: 

erityisasiantuntija Riikka Vuokko, p. 0295 163 600 (tiedonhallinnan jaos)
erityisasiantuntija Anne Hautala, p. 0295 163 703 (apteekkijaos)
johtaja Lauri Pelkonen, p.  0295 163 218 (ohjaus- ja rahoitusjaos)
erityisasiantuntija Elina Asola, p. 0295 163 437 (uudistuksen koordinointi)
sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Sivun alkuun