Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntoutuksen asiakasyhteistyötä koskeva laki kumotaan

Sosiaali- ja terveysministeriö
18.12.2014 13.56
Tiedote

Kuntoutuksen asiakasyhteistyötä tarvitaan jatkossakin, vaikka laki velvoittavasta yhteistyöstä kumotaan. Muut lait, kuten terveydenhuoltolaki, uusi sosiaalihuoltolaki ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutuslaki, velvoittavat ohjaamaan asiakkaita näiden tarvitsemiin palveluihin jatkossakin.

Kuntoutuksen asiakasyhteistyötä tehdään nykyään verkostomaisesti niin, että asiakkaan kuntoutuspalveluista vastaavat toimijat työskentelevät yhdessä. Kuntoutujan tarvitsemat monialaiset kuntoutuspalvelut on järjestettävä yhdessä asiakkaan kanssa mahdollisimman nopeasti ja kitkattomasti.

Keskeinen kuntoutuksen asiakasyhteistyön asiakasryhmä ovat olleet pitkäaikaistyöttömät. Jatkossa näiden asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista ja palvelujen yhteensovittamisesta sovitaan työllistymistä edistävissä monialaisissa yhteispalvelupisteissä. Näin kuntoutustarpeen sekä työ- ja toimintakyvyn arviointi ja näiden perusteella tarvittavat kuntouttavat toimenpiteet voidaan käynnistää mahdollisimman varhain. Yhteispalvelujen toimipisteissä yhteistyöstä vastaavat työ- ja elinkeinotoimisto, Kansaneläkelaitos sekä kunta. 

Valtakunnallinen kuntoutuksen ohjaus ja eri toimijoiden yhteistyön sovittaminen ovat osa tulevia rakenneuudistuksia. Sosiaali- ja terveysministeriössä tehdään parhaillaan monialaista kuntoutusselvitystä, jossa arvioidaan kuntoutusjärjestelmän toimivuutta.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina 18. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina. Lait tulevat voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja

hallitusneuvos Anne Koskela, p. 0295 163 384
ylitarkastaja Hanna Nyfors. p. 0295 163 399

Sivun alkuun