Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntien tehtävien eriytyminen ja tuottajarooli esillä sote-johtoryhmässä

Sosiaali- ja terveysministeriö
23.9.2019 12.46
Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen johtoryhmä sai 23. syyskuuta tilannekatsauksen sote-uudistuksen erillisselvitysten tilanteesta.

Perustuslain reunaehdot kuntien tehtävien eriytymiselle

Professori Juha Lavapuro esitteli Yhtenäiskunnasta erilaistuviin kuntiin – Perustuslain reunaehdot kuntien tehtävien eriytymiselle – valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (TEAS) hanketta.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuntien tehtävien eriyttämisen valtiosääntöoikeudellisia reunaehtoja. Tutkimuksen loppuraportti julkaistaan marraskuussa 2019.

Reunaehdot kuntien tuottajaroolille

Erityisasiantuntija Antti Kuopila (STM) esitteli Kunnat sote-palvelujen tuottajina -selvityksen tilannetta.

Selvityksessä tarkastellaan reunaehtoja kuntien tuottajarooliin tulevassa hallintorakenteessa, mahdollisia malleja kuntien tuottajarooliin, kuntatuottajuuden vaikutuksia perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta sekä taloudellisia näkökulmia palvelujen tuottamisrooleihin.

Osana selvityksen esivalmistelua sosiaali- ja terveysministeriö lähetti kuntiin verkkokyselyn heinäkuussa. Kuntatoimijoille mahdollistetaan selvitysluonnoksen kommentointi lokakuun aikana. Selvityksen loppuraportti julkaistaan joulukuussa 2019.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa valmistelemaan koordinaatioryhmä

Lääkintöneuvos Taina Mäntyranta (STM) antoi johtoryhmälle tilannekatsauksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman valmistelusta.

Ohjelmalle asetetaan koordinaatioryhmä 1. lokakuuta 2019 alkaen. Ryhmän tehtävänä on valmistella ohjelman valtakunnallista ja alueellista toimeenpanoa.

Sote-johtoryhmän kokouskäytännöt täsmennettiin

Sote-johtoryhmän tehtävänä on johtaa uudistuksen virkavalmistelua ja koordinoida valmistelutyötä. Johtoryhmän STM:n ja VM:n edustajat toimivat myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ohjausryhmänä. Johtoryhmän on valmistelun aikana kuultava kuntia, henkilöstöjärjestöjä ja muita sidosryhmiä.

Johtoryhmän puheenjohtaja toimii Kirsi Varhila (STM), 1. varapuheenjohtaja Minna-Marja Jokinen (VM), 2. varapuheenjohtaja Tuija Kumpulainen (STM).

Lisätietoja:

kokouksen puheenjohtaja, hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen, VM,  p. 0295 530 018 , [email protected]

Kokoustiedote
Sivun alkuun