Hyppää sisältöön
Media

Kuntien sote-ulkoistusten ja investointien rajoittaminen jatkuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.12.2018 12.05
Tiedote 220/2018

Niin sanotun rajoituslain voimassaoloa on jatkettu vuoden 2022 loppuun asti. Lailla rajoitetaan kuntien sote-palvelujen ulkoistuksia ja investointeja. Sote-palvelujen yhteistoiminta-alueita koskevan Paras-puitelain velvoitteita on jatkettu vuoden 2020 loppuun.

Kuntien ja kuntayhtymien päätösvaltaa sosiaali- ja terveyspalveluissa rajoitetaan laeilla maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun aikana. 

Ns. rajoituslaki edellyttää, että kuntien ja kuntayhtymien pitkäaikaisissa sote-palvelujen ulkoistussopimuksissa on irtisanomisehto, jos sopimus on voimassa vuoden 2020 jälkeen. Irtisanomisehto on kirjattava, jos sopimuksen ennakoitu vuotuinen arvo ylittää 30 prosenttia kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosittaisista menoista.

Lisäksi laki rajoittaa rakennusten pitkäaikaisia käyttöoikeussopimuksia sekä merkittäviä sosiaali- ja terveydenhuollon investointeja, joiden arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ylittävät viisi miljoonaa euroa. 

Ns. Paras-laki puolestaan velvoittaa kunnat järjestämään sote-palvelut riittävällä, vähintään noin 20 000 asukkaan väestöpohjalla. Tätä velvoitetta on jatkettu lailla, jonka tarkoituksena on estää yhteistoiminta-alueiden purkaminen.

Tasavallan presidentti on vahvistanut lait molempien lakien voimassaolon jatkamisesta. Lait tulevat voimaan 1.1.2019.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Maria Porko, STM, p. 0295 163 417, [email protected] (poissa 31.12.2018-4.1.2019)
ylijohtaja, osastopäällikkö Kirsi Varhila, STM, p. 02951 63338, [email protected] (soittopyynnöt tekstiviestillä)

Sivun alkuun