Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kommuninfo: Beloppen av utkomststödets grunddel för 2020

Social- och hälsovårdsministeriet
9.12.2019 15.39
Nyhet

Beloppen av utkomststödets grunddel för 2020 har fastställts. Från och med den 1 januari 2020 är grunddelens belopp för en ensamstående 502,21 euro per månad. För ensamförsörjare är den förhöjda grunddelens belopp 572,52 euro per månad.

Enligt lagen om utkomststöd justeras beloppen av utkomststödets grunddel årligen enligt folkpensionsindex. De förmåner som folkpensionsanstalten betalar ut stiger den 1 januari 2020 med 1,0 % i enlighet med höjningen av folkpensionsindex.

Utkomststödets grunddel för ensamförsörjare stiger mer på grund av ändringen av lagen om utkomststöd. Tidigare har grunddelen för en ensamförsörjare varit 10% högre än grunddelen för en ensamstående, nu är grunddelen förhöjd med 14%. Ändringen hänför sig till indexhöjningar av vissa grundtrygghetsförmåner.

Klienten ansöker om grundläggande utkomststöd hos Folkpensionsanstalten. Kommunen ansvarar för det kompletterande och det förebyggande utkomststödet samt det socialarbete som gäller dem.

Mer information

Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 215, [email protected]

Ritva Liukonen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 278, [email protected]

Sivun alkuun