Hyppää sisältöön
Media

Kuntainfo: Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2016

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2015 13.33
Uutinen

Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan palkkakertoimella 1.1.2016 alkaen

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

Vuodelle 2015 vahvistettu palkkakerroin on 1,363 ja vuodelle 2016 vahvistettu palkkakerroin on 1,373.

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2016 alkaen 387,49 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 774,98 euroa kuukaudessa.

Kuntainfo 11/2015

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, p. 0295 163 405
[email protected]

Sivun alkuun