Hyppää sisältöön
Media

Kuntainfo: Alaikäisillä turvapaikanhakijoilla on oikeus lastensuojelun palveluihin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2016 12.20
Uutinen

Turvapaikanhakijoiden tarvitsemat sosiaalipalvelut järjestetään pääsääntöisesti vastaanottokeskuksessa. Jos turvapaikkaa hakevalla lapsella todetaan lastensuojelun tarve, lastensuojelun järjestämisestä vastaa kunta.

Turvapaikkaa hakevien vastaanottopalveluihin kuuluvat muun muassa sosiaalipalvelut ja terveydenhuoltopalvelut. Kun sosiaalipalveluja annetaan alaikäisille turvapaikanhakijoille, on noudatettava hienovaraisuutta ja lievimmän riittävän toimenpiteen periaatetta, jollei lapsen etu muuta vaadi. Ongelmia havaittaessa on pyrittävä toimimaan niin, että lapsen vanhemmat saavat tukea kasvatustehtävässään ja että toimenpiteistä aiheutuu mahdollisimman vähän haitallisia seuraamuksia lapselle ja hänen perheelleen.

Kun turvapaikanhakijalapsella on todettu lastensuojelun tarve, hänellä on oikeus saada lastensuojelulain mukaisia palveluja. Kunta on vastuussa lastensuojelun järjestämisestä.

Kunta on oikeutettu laskuttamaan lastensuojelun palveluista aiheutuneista kustannuksista Maahanmuuttovirastoa. Käytännössä kunta laskuttaa sitä vastaanottokeskusta, jonka asiakkaaksi turvapaikanhakija on rekisteröity.

Jos kunta kieltäytyy antamasta lastensuojelulain mukaisia palveluja turvapaikkaa hakevalle lapselle, Valvira tai aluehallintovirasto voi käynnistää asiassa valvontatoimenpiteet.

Lisätietoja turvapaikanhakijoista lastensuojelun asiakkaina on saatavissa Lastensuojelun käsikirjasta (THL).

Kuntainfo 2/2016

Lisätietoja

sosiaalineuvos Marjo Malja, p. 0295 163 581
neuvotteleva virkamies Riitta Burrell, p. 0295 163 588
[email protected]

Sivun alkuun