Hyppää sisältöön
Media

Kunta voi poiketa väliaikaisesti kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräajoista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.4.2020 18.32
Tiedote 82/2020

Kunnille on myönnetty oikeus poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräjoista. Tämä oikeus on myönnetty valmiuslain perusteella, ja sitä on tarkoitus jatkaa 13.5. saakka.

Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 6.4.2020. Asetukseen on tehty tarkennuksia erityisesti sosiaalihuollon osalta.

Kiireettömän hoidon määräajoista luopuminen ei saa vaarantaa terveyttä

Kunta voi luopua kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta, jos se on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi. Kiireettömän hoidon määräajoista luopuminen ei saa vaarantaa potilaan terveyttä.

Hoidon tarpeen arviointi on tehtävä kuten ennenkin.

Sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnista ei voi luopua kokonaan, mutta arvioinnin aloittamisen määräajan voi ylittää tarvittaessa

Jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut ja tämän vuoksi kiireellisen avun tarve on aina arvioitava välittömästi. Oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon ja riittäviin sosiaalipalveluihin ei saa vaarantua. Tämä oikeus pysyy, vaikka palvelutarpeen arvioinnin määräajassa voidaan joustaa.

Poikkeusoloissa kunta voi lykätä yli 75-vuotiaiden tai ylintä hoitotukea saavien palvelutarpeen arvioinnin aloittamista yli seitsemän arkipäivän määräajan.

Palvelutarpeen arviointi on edelleen aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointi on edelleen aloitettava viimeistään seitsemän päivän kuluessa. 

Palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräajasta luopuminen ei koske lastensuojelulaissa ja vammaispalvelulaissa säädettyjä määräaikoja. Myös muiden erityistä suojelua tarvitsevien sekä iäkkäiden henkilöiden palvelutarve on aina arvioitava riittävän joutuisasti, sillä he eivät aina pysty itse hakemaan apua sitä tarvitessaan.

Lisätietoja

hallitusneuvos Anne Ilkka, p. 0295 163 384 (terveydenhuolto)
hallitusneuvos Jaana Huhta, p. 0295 163 407 (sosiaalihuolto)

Sivun alkuun