Hyppää sisältöön
Media

Kunnille myönnettiin koronaepidemian kustannuksiin vuonna 2021 noin 1,08 miljardia euroa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.4.2022 13.43
Tiedote 104/2022

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätökset kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle myönnettävistä covid-19-valtionavustuksista. Avustuksilla korvataan koronaepidemian kustannuksia, joita on aiheutunut erityisesti testauksesta, jäljittämisestä, rokottamisesta ja hoidosta. 

Vuonna 2021 testaukseen myönnettiin avustuksia noin 572 miljoonaa euroa, jäljittämiseen 96 miljoonaa euroa, rokottamiseen 154 miljoonaa euroa ja covid-19-potilaan hoitoon 87 miljoonaa euroa. Lisäksi muihin välittömiin epidemiasta aiheutuviin kustannuksiin myönnettiin avustuksia noin 172 miljoonaa euroa.

Suurimmat avustusten saajat olivat Helsinki (158,5 miljoonaa euroa), Espoo (71,8 miljoonaa euroa), Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (65,3 miljoonaa euroa) ja Vantaa (60,5 miljoonaa euroa).

Avustukset määräytyivät laskennallisesti

Valtionavustuskokonaisuuden ensimmäinen haku kunnille ja kuntayhtymille oli auki 15.10.- 12.11.2021 ja toinen 3.1.-7.2.2022. Ensimmäisen haun päätökset tehtiin joulukuussa 2021, ja kunnat saavat toisen haun avustuspäätökset huhtikuun aikana. 

Ensimmäisellä hakukierroksella haettiin avustuksia 1.1.-31.8.2021 toteutuneisiin kustannuksiin ja toisella hakukierroksella 1.9.-31.12.2021 toteutuneisiin kustannuksiin. Toisen hakukierroksen yhteydessä hakijalla oli myös mahdollisuus hakea avustuksia takautuvasti, mikäli hakijalta oli jäänyt hakematta kokonaan tai osittain jokin avustuserä ensimmäisellä hakukierroksella. 

Avustukset määräytyivät kokonaan laskennallisin perustein. Avustuksen toimintakohtaiset erät (testaus, jäljittäminen, rokottaminen ja covid-19-potilaan hoito) perustuvat toiminnan volyymia kuvaaviin tietoihin sekä laskennalliseen yksikkökorvaukseen. 

Toimintokohtaisten avustuserien lisäksi oli haettavana asukaslukuun pohjautuva laskennallinen erä kattamaan muita koronasta aiheutuneita välittömiä kustannuksia. 

Harkinnanvaraisen lisäavustuksen haku avautuu toukokuussa 2022

Kunnilla, kuntayhtymillä ja Ahvenanmaan maakunnalla on vielä erittäin perustellusta syystä mahdollisuus hakea harkinnanvaraista lisäavustusta toukokuussa, mikäli laskennallisin perustein myönnetyt avustukset eivät kokonaisuudessaan ole riittäviä. Samalla voi hakea korvausta erityisiin kustannuksiin liittyen henkilöihin, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa. 

Hallitus on sitoutunut korvaamaan koronaan liittyvät välittömät kustannukset, kuten testaukseen liittyvät kustannukset, täysimääräisesti niin kauan kuin tautitilanne ja koronastrategian toimeenpano sitä edellyttävät. Kaiken kaikkiaan valtio on tukenut kuntasektoria vuonna 2021 noin 2,2 miljardilla eurolla koronaepidemian aiheuttamien lisäkustannusten ja tulonmenetysten vuoksi. 

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Saara Leppinen, p. 0295163630

Sivun alkuun