Hyppää sisältöön
Media

Koulutuskierroksella vahvistetaan kuntien osaamista vammaispalvelujen järjestämisessä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.1.2019 12.10
Tiedote 14/2019

Vammaisille henkilöille kuuluvat laadukkaat ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaavat palvelut. Kunnat vastaavat palvelujen järjestämisestä ja hankkimisesta. Koska kaikissa kunnissa ei ole osattu riittävästi hyödyntää asiakaslähtöistä ja joustavaa palvelujen järjestämistä ja hankintaa, kunnille järjestetään nyt ohjausta ja koulutusta.

Palvelujen laatu, tarve ja asiakkaan oikeudet sekä palvelun jatkuvuus ovat tärkeitä erityisesti pitkäkestoisissa vammaispalveluissa, kuten asumispalveluissa ja henkilökohtaisessa avussa. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa asiakaslähtöisen ja joustavan palvelujen järjestämisen ja hankinnan, mutta sen mahdollisuuksia ei aina riittävästi hyödynnetä.

Eduskunnan käsiteltävänä on vammaisjärjestöjen Ei myytävänä! –kansalaisaloite. Siinä nostetaan esille huoli siitä, että vammaiset henkilöt eivät ole asianosaisia, kun kunnissa tehdään heidän elämäänsä olennaisesti vaikuttavia palvelujen hankintapäätöksiä.

”Jokaisella vammaisella henkilöllä pitää olla oikeus ja mahdollisuus osallistua omaan elämäänsä vaikuttaviin päätöksiin. Koko Suomen kattavalla koulutuskierroksella halutaan saada kuntiin sellaiset käytännöt, että tämä mahdollisuus aidosti toteutuu”, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Joissakin kunnissa palveluja järjestetään jo innovatiivisesti ja niin, että asiakas pääsee aktiivisesti osallistumaan palvelutarpeen arviointiin sekä palvelujen suunnitteluun, järjestämiseen ja toteuttamiseen, myös hankinnoissa. Toimivia, hyviä käytäntöjä halutaan levittää kaikkien kuntien käyttöön. Tavoitteena on myös vahvistaa luottamusta asiakkaiden ja palvelujen järjestäjien välillä.

Koulutuskierroksella autetaan kuntia hyödyntämään erilaisia palvelujen järjestämistapoja ja soveltamaan hankintalakia niin, että palveluissa otetaan aidosti huomioon vammaisten henkilöiden yksilölliset tarpeet.

”Hankintalaissa korostetaan laadun huomioimista ja asiakkaiden kuulemista palvelun sisältövaatimuksia asetettaessa. Laki antaa lukuisia mahdollisuuksia huomioida myös asiakkaiden valinnanvapautta osana kilpailutettuja palveluja. Tärkeää on niin ikään muistaa, että laki mahdollistaa myös pysyvät hoitosuhteet sallimalla toistaiseksi voimassa olevat sopimukset”, muistuttaa työministeri Jari Lindström.

Koulutus järjestetään vuoden 2019 aikana kuudella paikkakunnalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi koulutuskierrosta sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa. Hankkeessa ovat mukana lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Suomen Kuntaliitto, Valvira ja aluehallintovirastot sekä eri vammaisjärjestöjen edustajia.

Koulutuskierroksen avaustilaisuus on Helsingissä 29.1.2019.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, STM, p. 029 516 3405
johtava asiantuntija Päivi Nurmi-Koikkalainen, THL, p. 029 524 7454
hallitusneuvos Elise Pekkala, TEM, p. 029 506 3731
erityisasiantuntija Jaana Viemerö, Kuntaliitto, p. 050 359 2023

Annika Saarikko Jari Lindström
Sivun alkuun