Hyppää sisältöön
Media

Testning för covid-19 påskyndas och effektiviseras under hösten – målet är att man ska kunna testa sig inom ett dygn

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.8.2020 18.13
Pressmeddelande 186/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat sin testningsstrategi för covid-19. Testningen effektiviseras och påskyndas under hösten på flera olika sätt för att förhindra spridningen av coronaviruset i Finland så effektivt som möjligt. 

Enligt den uppdaterade testningsstrategin är målet att man ska kunna testa sig för covid-19 inom ett dygn. Också testresultatet ska bli klart inom ett dygn. Centrala metoder för att uppnå detta mål är rekrytering av personal, interna arrangemang, utveckling av nya testningsmodeller samt ett nära samarbete mellan de offentliga och privata tjänsteproducenterna inom regionerna.

Vid testningen bör man också  i möjligaste mån utnyttja snabbtest och utveckla processer som gör testningen smidigare. Avsikten är också att stärka samarbetet mellan den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. 

Det behövs större testningskapacitet inför höstens influensasäsong 

Testningskapaciteten är för närvarande över 14 000 prov per dygn och som mest har det tagits över 10 000 prov per dygn. För att vara beredd på en andra våg är målet att öka kapaciteten till 20 000 prov per dygn under hösten 2020. Åtgärder för att öka testningskapaciteten bereds i samarbete med laboratorier och övriga aktörer i servicesystemet. 

Utöver provtagning och analys ska det ses till att det finns tillräckliga resurser för spårning av smittkällorna så att smittkedjorna ska kunna brytas. Institutet för hälsa och välfärd stöder den nationella samordningen av smittspårningen.  I september tas det också i bruk en mobilapplikation för att effektivisera spårningen. 

Målet är dessutom att skapa bättre och smidigare processer för att fatta beslut om karantän i regionerna för att förhindra ytterligare smittspridning.

Kriterierna för testning uppdateras efter behov. Genom att uppdatera kriterierna säkerställs en tillräckligt omfattande och ändamålsenlig testning för att förhindra smittspridning. I fortsättningen ska testningen genomföras och utvidgas utifrån en riskbedömning, till exempel i form av riktade testningar. 

Strategin följer fortfarande principen om att testa, spåra, isolera och behandla. Testningen är en helhet, som omfattar bedömning av smittorisken, provtagning, analys av provet och behövliga efteråtgärder.

Ytterligare information

Pasi Pohjola, direktör, tfn. 0295 163 585
Anni Virolainen-Julkunen, medicinalråd, tfn. 0295 163 324
 

Sivun alkuun