Hyppää sisältöön
Media

STM ja THL tiedottavat
Koronapotilaita edelleen paljon sairaalahoidossa, omaehtoiset toimet tartuntojen leviämisen estämiseksi tärkeitä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.3.2022 10.00
Tiedote 76/2022

Suomen koronavirusepidemia ei osoita laantumisen merkkejä, joskin epidemian voimakkuudessa on alueellista vaihtelua. Sairaalahoito on edelleen kuormittunutta. Tehohoidon tarve on pysynyt ennallaan. Rokotukset suojaavat vakavalta koronataudilta edelleen hyvin. Rajoitusten kevennyttyä korostuvat ihmisten omaehtoiset toimet tartuntojen leviämisen estämiseksi.

Viikkojen 10-11 aikana koronapositiivisten potilaiden määrä perusterveydenhuollon vuodeosastoilla jatkoi nousuaan. Keskiviikkona 23.3.2022 perusterveydenhuollossa oli yhteensä 542 covid-19-potilasta, kun määrä kaksi viikkoa aikaisemmin oli 466. Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla olevien potilaiden määrässä ei ole nähtävissä selvää kehityssuuntaa, vaan kuormitus on pysynyt tasaisen korkeana 350-400 potilaan tasolla. Noin kolmasosalla erikoissairaanhoidon potilaista hoidon tarpeen ensisijainen syy on muu kuin koronatauti.
Teho-osastoille tuli viikkojen 10-11 aikana 76 uutta koronapotilasta. Teho-osastoilla kulloinkin hoidossa olevien potilaiden määrä väheni tammikuun lopulla ja on pysynyt sen jälkeen noin 30–40 potilaan tasolla. 

Arvioitu tehollinen tartuttavuusluku on 0,90–1,05 (90 % todennäköisyysväli). Yhden tuntumassa oleva luku kuvaa epävarmuutta siitä, kumpaan suuntaan epidemia on kehittymässä. Luku on hieman noussut edellisestä raportointikerrasta, jolloin se oli 0,80-0,95. Tehollisen tartuttavuusluvun arvio perustuu erikoissairaanhoidon koronatapauksiin.

Koronaviruksen perimän kokonaismäärä Suomen jätevesissä on edelleen korkealla tasolla. Nämä tulokset näkyvät jätevesiseurannan viikkoraportissa, joka julkaistaan perjantaina klo 12.00 THL:n verkkosivuilla.

Kuolemia, jotka ovat tapahtuneet 30 vuorokauden sisällä positiivisesta koronatestituloksesta, oli sunnuntaihin 20.3.2022 mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 2 846. Koko epidemian aikana menehtyneiden keski-ikä (mediaani) on 83 vuotta. Viimeisen kahden kalenteriviikon aikana (7.–20.3.) menehtyneitä on kirjattu 275, joista 252 (91,6 %) on ollut yli 70-vuotiaita.

Rokotukset suojaavat vakavalta koronataudilta edelleen hyvin. Kolmansien annosten ottaminen on erityisen tärkeää riskiryhmille ja 60 vuotta täyttäneille. Kolmansia annoksia suositellaan myös 12–17-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville. Suomessa 20.3.2022 mennessä 18 vuotta täyttäneistä 87,2 prosenttia on saanut vähintään kaksi ja 62,6 prosenttia kolme rokoteannosta. Valtakunnallisesti rokotteiden ottaminen on hidastunut selvästi alkuvuodesta. 

Epidemiaa torjutaan paikallisin ja alueellisin kohdennetuin toimin. Rajoitusten kevennyttyä korostuvat ihmisten omaehtoiset toimet tartuntojen leviämisen estämiseksi, kontaktien välttäminen sairaana, kotitestaus ja mahdollisimman korkea rokotuskattavuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koostanut keskeiset koronaepidemian seurantatiedot verkkosivuilleen.


Lisätietoja

johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM, [email protected]
ylilääkäri Otto Helve, THL, [email protected]
johtava asiantuntija Mia Kontio, THL, [email protected] 

o    Hybridistrategian seurantaraportit (THL)
o    Covid-19-rokotusten edistyminen (THL)
o    Tilannekatsaus koronaviruksesta (THL)
o    Koronaepidemia: alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset (THL)
o    Koronatapaukset, sairaalahoidon tilanne ja kuolemat (THL)
o    Koronaviruksen jätevesiseurannan viikkoraportti (THL)
o    Koronavirus lukuina (HUS)
o    COVID-19-epidemian hillinnän hybridistrategian linjaukset vuonna 2022
o    Koronaepidemian vaikutukset hyvinvointiin, palveluihin ja talouteen (THL)
o    Tehohoidon tilannekuva: COVID-19 teho-osastoilla (Kuopion yliopistollinen sairaala)

Sivun alkuun