Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tiedotetta on korjattu ja täydennetty 6.7.17, nämä kohdat on merkitty kursiivilla
KORJATTU: STM oikaisee virheellistä uutisointia

Sosiaali- ja terveysministeriö
6.7.2017 12.44
Tiedote

Yleisradio julkaisi tiistaina 4.7.17 uutisen, jossa väitettiin muun muassa, että sote-uudistuksen valmistelua johtanut Tuomas Pöysti olisi tietoisesti esitellyt lain, jonka arvioi olevan perustuslain vastainen.

Yle julkaisi uutisen, jonka ingressissä sanotaan:

”Perustuslaista huolestuneet virkamiehet vapautettiin valinnanvapauslain esittelystä. Samalla estettiin virkamiehen antama mahdollinen eriävä mielipide.”

Ylen jutusta syntyi yleiskuva, että esittelijän vaihto tehtiin, koska alkuperäinen esittelijä olisi pohtinut eriävän mielipiteen jättämistä siksi, että lakiesitys olisi perustuslain vastainen. Tämä Ylen antama kuva on väärä ja johtaa STM:n eri virkamiesten toiminnan arviointiin virheellisen käsityksen perusteella.

Ikävä kyllä monet muut mediat ovat julkaisseet virheellisen uutisoinnin pohjalta jatkojuttuja. Mm. Kuntalehti jatkoi Ylen uutista, ja on myöhemmin korjannut uutisointiaan näin:

Juttua korjattu klo 15.30: Toisin kuin jutussa aiemmin väitettiin, Tuomas Pöystiä ei siirretty valinnanvapauslain esittelijäksi sen jälkeen, kun se oli todettu perustuslain vastaiseksi.

Myös oikeusoppineet ovat vetäneet siitä varsin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Alkuperäinen esittelijä ei pitänyt lakiesitystä perustuslain vastaisena. Hän olisi ollut valmis esittelemään valinnanvapauslain, eikä hän esittänyt esittelijän vaihtamista tai eriävää mielipidettä asiaan, koska sellainen tilanne ei tullut koskaan ajankohtaiseksi. Ylijohtaja Kirsi Varhila ilmoitti alkuperäiselle esittelijälle STM:n johdon aloitteesta esittelijän vaihtumisesta jo 27.2.17. Asia vahvistettiin kansliapäällikön johtamassa sote-valmistelun ohjausryhmässä.

Esittelijän vaihdos tehtiin vaiheessa, jossa laki ei ollut vielä sellaisella tarkkuuden asteella, että olisi edes voitu arvioida sen perustuslainmukaisuus. Lainvalmistelu nostettiin ylimmän virkamiesjohdon vastuulle, koska kyseessä oli laajaa osaamista, kokemusta ja uudenlaista perustuslain tulkintaa edellyttävä lainvalmistelu.  Lakia täydennettiin ja muutettiin vielä lausuntokierroksen perusteellakin merkittävästi ennen sen esittelyä.

Sosiaali- ja terveysministeriön kommentti asiaan:

”Tuomas Pöysti ei ole esitellyt lakia, jonka alkuperäinen esittelijä olisi sanonut sen olevan perustuslain vastainen. Ongelmakohdat oli todettu avoimesti esityksen perusteluissa. Myös se tuotiin esiin, että hallitus hakee uudenlaista tulkintaa julkisen ja yksityisen välisestä suhteesta sote-palvelutuotannossa. Kansanvaltaisuuden ja perustuslakivaliokunnan asema huomioon ottaen on tarpeen, että valiokunnassa tehdään tulkinta merkittävässä ja tulkinnanvaraisessa tilanteessa. Tämän tulkinnan pohjaksi annettiin oikeat tiedot. Virkamiehet eivät ole alistuneet perustuslain vastaisesti poliittiseen ohjaukseen.”

STM:n alkuperäinen tiedote julkaistiin 5.7.2017 klo 21.13.

Lisätiedot:

kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee puh. 040 532 8249

ylijohtaja Kirsi Varhila, puh. 0295 163 338