Hyppää sisältöön
Media

Kohti tulevaisuuden lastensuojelua

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.11.2022 14.10
Kolumni
Kuvassa Susanna Hoikkala ja Elina Palola

Lastensuojelun ja sitä koskevan lainsäädäntöuudistuksen visio- ja skenaariotyö käynnistettiin toukokuussa. Tähtäimessä on hallitusohjelmakirjaus ja lainvalmistelu tulevalla hallituskaudella. Osallistu nyt yhteisiin pohdintoihin Otakantaa.fi –palvelussa.

Alan toimijoiden näkemyksiä muutoksista ja säilytettävistä asioista

Lokakuun alussa yli 1000 alan toimijaa kokoontui valtakunnallisille lastensuojelupäiville. Päivien järjestäjän, Lastensuojelun Keskusliiton, ystävällisellä avustuksella meillä oli mahdollisuus kysyä päiville ilmoittautuneiden visiota lastensuojelusta vuonna 2035 sekä näkemyksiä asioista, joita lastensuojelussa tulisi ehdottomasti muuttaa ja/tai säilyttää, jotta tuo visio voisi toteutua. 

Vastaukset kertovat paljon lastensuojelun nykytilasta ja muutostarpeista. Muutettavina asioina nousivat muun muassa esiin seuraavat:

 • Terveydenhuollon ja koulun vastuuta tulee selkeyttää.
 • Painopiste on siirrettävä sosiaalityöntekijän yksinpuurtamisesta työryhmien leveämmille hartioille.
 • Lastensuojelun moniammatillisuus on pahimmillaan hallinnollinen painajaishimmeli. Lastensuojelua tulisi voida toteuttaa hallinnollisesti selkeämmin.
 • Lastensuojelulain rajoitustoimenpiteitä tulisi tarkastella uudelleen.
 • On vaikutettava koko systeemiin. Ongelmia ei tule eikä voi ratkaista vain yksilötasolla.

Radikaaleimmat uudistajat (ja heitäkin oli monta) vastasivat: ”Ei mitään!”; ”Aika lailla räjäyttäisin nykyisen mallin”.

Mitä sitten vastaajien mielestä tulisi ehdottomasti säilyttää?  Ainakin:

 • Lapsen edun ensisijaisuus.
 • Työskentelyssä on lisätty suoraa kontaktia lapsen kanssa, se on tärkeää säilyttää.
 • Hyvät työntekijät ja työyhteisön tuki.
 • Asiakasmäärärajoitus on elinehto.

Vaikka näkemykset vaihtelivat, yhdestä asiasta kaikki ovat jokseenkin yksimielisiä. Se on lapsen, nuoren ja hänen läheistensä osallisuuden ja osallistumisen vahvistaminen. Kokemus kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi tulemisesta kantaa pitkälle. 

Ensimmäisiä kiteytyksiä lastensuojelun visiosta

Edellä mainitun kyselyn vastaukset olivat osaltaan sytykkeinä myös lastensuojelupäivien paneelikeskustelulle, johon osallistujat saivat kukin esittää oman visionsa tulevaisuuden lastensuojelulle. Keskustelijoiden viisi visiota olivat seuraavat:

 • ”Lapsen suojelu, lastensuojelu on yhteinen asia.”
 • ”Huostiksia vähemmän.”
 • ”Lastensuojelussa kaikki saavat apua ja tukea.” 
 • ”Lapset, nuoret ja perheet saavat apua ajoissa, ja lastensuojelu keskittyy ydintehtäviinsä.”
 • ”Lastensuojelu kykenee suojelemaan suojelua tarvitsevia lapsia, kun koko palvelujärjestelmä kantaa vastuun lasten suojelusta.”

Kaikki nämä ehdotetut visiot edellyttävät toteutuakseen sitä, että hyvinvointivaltion perusrakenteet ovat kunnossa ja toimivat yhteen. Ja myös sitä, että meille on selvää, mitä konkreettisesti tarkoitamme lastensuojelulla palveluna osana palvelujärjestelmää. Voiko ja tuleeko lastensuojelulla olla nykyiseen tapaan laaja rooli myös avohuollon palveluna vai pitäisikö sen kaikkein vaativimmissa suojelutehtävissään onnistuakseen olla viimesijainen erityispalvelu? 

Mikä on sinun visiosi?

Osallistu lastensuojelun visiotyöhön vastaamalla lyhyeen kyselyymme Ota kantaa –palvelussa. Vastausaikaa on 25.11. saakka. Kerromme kootusti vastauksista vision julkistamisen yhteydessä.

Susanna Hoikkala, neuvotteleva virkamies & Elina Palola, sosiaalineuvos, sosiaali- ja terveysministeriö

Sivun alkuun