Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntien ja kuntayhtymien sote-investointien rajoittamislakiin kuntayhtiöitä koskevia muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
10.9.2020 17.07
Tiedote

Hallitus on 10.9.2020 antanut lakiesityksen, jolla muutettaisiin ns. rajoituslakia siten, että myös kunnan tai kuntayhtymän yksin tai yhdessä omistaman yhtiön kautta toteutettava hanke rinnastettaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon investointeja koskevassa lupamenettelyssä kunnan tai kuntayhtymän itse toteuttamaan hankkeeseen.

Samalla säädettäisiin, että seuraamukset lain vastaisen sopimuksen mahdollisesta mitättömyydestä kohdistuisivat kuntaan tai kuntayhtymään tai niiden omistamaan yhtiöön niissä tilanteissa, joissa mitättömyyden syyt johtuvat kunnasta tai kuntayhtymästä taikka niiden yhtiöstä.

Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita koskevaan uudistukseen. Tarkoituksena on, ettei ennen uudistuksen voimaantuloa vaikeutettaisi tulevien uusien maakuntien mahdollisuuksia päättää palveluista koko alueella alueen asukkaiden tarpeita vastaavasti ja yhdenvertaisesti.

Tarkoitus on, että laki tulisi voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja antaa
hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, puh. 0295 163 463, auli.valli-lintu(at)stm.fi

Sivun alkuun