Hyppää sisältöön
Media

Kiireettömän leikkaustoiminnan kriteerit lausunnolle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.2.2018 16.00
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle arviomuistion, joka sisältää ehdotuksen kiireettömän leikkaustoiminnan järjestämisestä ja kriteereistä. Tavoitteena on varmistaa leikkausten laatu ja potilasturvallisuus sekä lisätä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien yhdenvertaista kohtelua.

Nykyisen terveydenhuoltolain mukaan leikkausolosuhteita ja anestesiaa edellyttävät leikkaukset on koottava niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös. Sen mukaan sairaanhoitopiiri voisi järjestää leikkaustoimintaa myös sellaisessa yksikössä, jossa ei ole kuntalaisille avointa ympärivuorokautista yhteispäivystystä. Vaatimuksena on, että asiasta on sovittu erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa ja yksikkö täyttää kiireettömiä leikkauksia ja toimenpiteitä koskevat vaatimukset.

Kiireettömän leikkaustoiminnan tarkemmista kriteereistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Leikkauksia tekevässä sairaalayksikössä täytyy olla tarvittava päivystysvalmius sekä toiminnan laatu ja potilasturvallisuus, riittävä osaaminen, henkilöstö ja toimenpiteiden määrä. Lisäksi yksikössä täytyy olla mahdollisuus siirtää potilas nopeasti (alle puolessa tunnissa) jatkohoitoon sairaalaan, jossa on ympärivuorokautinen valmius päivystysleikkausten tekemiseen, teho-osasto ja riittävän laajasti erikoisalojen ympärivuorokautista päivystystä.

Samoja kriteerejä sovellettaisiin myös niihin palveluihin, joita sairaanhoitopiiri hankkii yksityiseltä palveluntuottajalta ostopalveluna, palvelusetelillä tai muulla tavalla.

Arviomuistio on lausunnolla 2.3.2018 asti. Hallituksen esitys terveydenhuoltolain muuttamiseksi annetaan eduskunnalle keväällä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2018.

Lisätietoja

johtaja Tuija Kumpulainen, p. 02951 63280
lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 02951 63385
hallitusneuvos Anne Koskela, p. 0295 163384

Liitteet

Sivun alkuun