Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Utbetalningsförfarandet mellan staten och Folkpensionsanstalten förenhetligas när det gäller statens andelar av de förmåner som betalas ur folkpensionsfonden 

Social- och hälsovårdsministeriet
10.12.2020 13.37
Pressmeddelande

Syftet är att förtydliga och förenhetliga bestämmelserna om betalning och justering av statens andelar av de förmåner och kostnader som betalas till Folkpensionsanstalten. 

Lagändringarna gäller utbetalningsförfarandet mellan staten och Folkpensionsanstalten när det gäller statens andelar av de förmåner som betalas ur folkpensionsfonden. 

Bestämmelserna om betalning av statens andelar av de förmåner som betalas ur folkpensionsfonden ska förenhetligas i fråga om beloppet av förskottet på statens andel och justeringen av förskottet.

I och med ändringen minskar den administrativa arbetsbördan för FPA och social- och hälsovårdsministeriet. Tydliga och enhetliga bestämmelser om utbetalningen och justeringen av förskott underlättar tillämpningen av bestämmelserna.

Inga ändringar görs i förmånerna eller förmånstagarnas ställning. 

Lagarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Ytterligare information: 

Hanna Tossavainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63005, forn[email protected]

Sivun alkuun