Hyppää sisältöön
Media

Kärki edellä - miten kärkihankkeita on digitalisoitu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2018 13.08
Uutinen

Digi-iltapäivä kärki edellä eli STM:n kärkihankkeiden digiseminaari 23.10.2018 keräsi noin 200 innokasta kuulijaa ympäri Suomen. Jokaiseen kärkihankkeeseen on luontevana osana sisältynyt digitalisaation edistäminen. Seminaarissa esiteltiin kärkihankkeille tehtyä yhteistä kokonaisarkkitehtuuria ja hankkeissa kehitettyä digiosaamista.

Viimeisten vuosien aikana on sosiaali- ja terveysministeriön alaisissa viidessä kärkihankkeessa kehitetty lapsi- ja perhepalveluja, iäkkäiden ja työikäisten palveluja, sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja. 

”Yksi parhaimmista päivän anneista oli se, että saimme vihdoinkin ihmiset samaan saliin tapaamaan toisia kärkihanke-kehittäjiä”, päivän puheenjohtaja, STM:n erityisasiantuntija Jukka Lähesmaa sanoo. ”Työssä on tehty yhdessä suunnitelma eri kärkihankkeiden kehittämissä toimintamalleissa tarvittavista digitaalisista palveluista. Itse digipalveluita on myös saatu jonkin verran aikaan, mutta laajamittainen toteutus on vielä edessä.”

Sähköinen perhekeskus 

Päivän esityksistä eniten mielenkiintoa herätti Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa eli LAPE-hankkeessa kehitetty perhekeskus ja sen digitaalinen malli. Perhekeskus kokoaa lapsille, nuorille ja perheille tarkoitetut palvelut yhteen. Eikä vain sosiaali- ja terveyspalvelut, vaan myös kuntien varhaiskasvatuksen ja koulut sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ja järjestöjen tarjoamat palvelut. Perhekeskus ei välttämättä ole fyysinen rakennus, vaan verkosto ja verkkosivusto eli virtuaalinen perhekeskus. Sähköisen perhekeskuksen valtakunnallinen kehittäminen tukee myös perhekeskustoimintamallin etenemistä maakunnissa.  

Asiakasperheille tehdyn kyselyn mukaan perheet haluavat sähköistä asiointia, joka helpottaa esimerkiksi ajanvarausta ja esitietolomakkeen täyttöä. Myös chat-keskustelut ja asiantuntijan ohjaamat verkkokeskustelut ovat perheiden toivelistalla. 

Verkkosivuilta asiakas saa ajasta ja paikasta riippumatonta palvelua. Lisäksi palvelu on tasalaatuista ja yhtä laadukasta ympäri Suomen. Kun asiakas voi ottaa yhteyttä anonyymisti, se madaltaa yhteydenoton kynnystä. Inhimillisesti katsottuna perhekeskuksen avulla asiakas ohjautuu nopeammin oikeaan palveluun, ja samalla palveluprosessi nopeutuu ja tehostuu. 

Palvelun tuottajaa ajatellen, sähköinen palvelu voi vähentää rutiiniasioiden hoitoon kuluvaa aikaa. Kun tietotekniikalla voidaan hoitaa osan asioista paljon tehokkaammin, se vapauttaa työntekijöiden aikaa asiakastyöhön. Perhekeskus myös parantaa tiedonkulkua ammattilaisten välillä ja samalla se tehostaa toimintaa. Verkkosivuston käyttöönotto vaatii toimintaprosessien muutosta ja päällekkäisyyksien karsintaa.

Kolme mahdollista mallia

Kehittäjätyöntekijä Mikko Närhi ja ICT-suunnittelija Maarit Pirttijärvi, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta esittelivät seminaarissa kolme erilaista skenaariota siitä, miten virtuaalinen perhekeskus voitaisiin järjestää. Valmisteluryhmä ehdottaa muun muassa, että sähköisten palvelujen tuottamistapoja (tekniset ratkaisut) ja sisältöä kehitettäisiin yhdessä. Kehitystyö tulisi tehdä verkostossa, jossa olisi laaja edustus kaikista maakunnista ja eri toimialoilta. LAPE-hankkeen aikana syntyneitä kehittämisverkostoja kannattaisi hyödyntää tässä työssä. 

”LAPE-kärkihankkeessa kaikki maakunnat ovat kehittäneet perhekeskusmallia. Yksi osa tätä on luonnollisesti myös sähköiset palvelut. Sähköinen perhekeskus on noussut lähes kaikkien maakuntien jatkokehittämistoiveissa korkealle. Nyt on tärkeä löytää malli, jossa maakuntien alueelliset tarpeet huomioitaisiin, ja toisaalta tehokas yhteinen toteutus onnistuisi”, STM:n erityisasiantuntija Mikko Huovila toteaa. 

Valmisteluryhmän ehdottamassa mallissa korostuu kansallisen tason yhteistyön hyödyt niin sisältöjen kehittämisessä kuin tekniikassakin. Alueellisille sisällöille jätettäisiin liikkumavaraa, ja teknisiä ratkaisuja sähköisten palvelujen toteuttamiseen voisi olla useita. Yksi mahdollinen vastuutaho kehittämisen organisoinnille voisi olla uusi SoteDigi Oy.

Seminaarin aineistot ovat käytettävissänne Innokylän sivustolla

HYTE Hyvät käytännöt I&O LAPE LAPE OTE PASI alueuudistus-arkisto kärkihankkeet sote-uudistus
Sivun alkuun