Hyppää sisältöön
Media

Kansallisen lääkityslistan valmistelu etenee

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.3.2020 14.15
Uutinen 39/2020

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti ulkoisen selvitystyön kansallisen lääkityslistan valmistelusta marraskuussa 2019. Selvityksen tavoitteena oli kirkastaa lääkityslistan kehittämisen edellyttämiä tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä. Selvitystyö lääkityslistan kehittämisestä on nyt valmistunut ja julkaistu.

Asiakaskohtaisen lääkityslistan kehittäminen Kanta-palvelujen yhteyteen on käynnistynyt 2010-luvun alussa. Lääkityslistan odotetaan parantavan järkevän lääkehoidon toteutumista. Lääkityslistan avulla hoitoon osallistuvalla ammattihenkilöllä ja lääkkeen käyttäjällä olisi ajantasainen tieto omasta lääkityksestään.

Lääkityslistan kehittämisen tavoitteena on lisäksi välttää erilliset alueelliset ja järjestelmäkohtaiset lääkityslistat. Tämä vähentäisi päällekkäistä työtä ja tehostaisi lääkitystiedon käyttöä tiedolla johtamisessa ja päätöksenteossa. 

Lääkehoitoon liittyvän tietopohjan kehittäminen onkin välttämätöntä lääkehoidon tiedonhallinnan ja tietojen hyödyntämisen tehostamiseksi. Samalla mahdollistettaisiin ammattihenkilöille ja lääkkeen käyttäjille parempia välineitä lääkehoidon suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Lääkityslistan kehittämistyö etenee osana lääkeasioiden tiekartan mukaista tiedonhallinnan kehittämistä. Selvitystyön tulosten myötä ministeriö vahvistaa omaa ohjausrooliaan kansallisessa kehittämisessä. 

Ensi vaiheessa lääkityslistaan toteutetaan ne toiminnallisuudet, joilla on erityisen suuri merkitys potilaan sähköisten lääkemääräysten hallinnoinnissa. Ammattilaisten tukeminen korostuu uusien toiminnallisuuksien käyttöönotossa. 

Pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa asiakaskohtaisen lääkekokonaisuuden hallintaa ja vahvistaa asiakkaan roolia järkevän lääkehoidon toteuttamisessa.

Käytännössä kehittämistyö edellyttää erityisesti lainsäädäntötyöhön kohdennettavia lisäresursseja ja kansallisen kehittämisen resurssien turvaamista.  

Lisätietoja

Johtaja Heidi Tahvanainen, p. 0295 163 540, [email protected]
Erityisasiantuntija Sari Palojoki, p. 0295 163 456, [email protected] 
Erityisasiantuntija Riikka Vuokko, p. 029 5163 600, [email protected] 

Sivun alkuun