Hyppää sisältöön
Media

Jyväskylässä uudistetaan ikäihmisten kotona pärjäämiseen tukea

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2016 14.07
Uutinen

Keski-Suomen alueella alkaa hanke toimivan kotihoidon kehittämiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi viime viikolla Jyväskylän kaupungille avustusta noin 2,5 miljoonaa euroa ”Kukoistava kotihoito - Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus” -hankkeen toteuttamiseen.

Vuonna 2030 Keski-Suomessa on 15 700 nykyistä enemmän 75 vuotta täyttäneitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottaman alueprofiilin mukaan maakunnassa pitäisi kehittää asumisen ratkaisuja siten, että ne tukevat kotona asumista. Erityistä tarvetta olisi erilaisille palveluasumisen ratkaisuille, jotta muistisairaskin voisi nykyistä useammin asua kotona. Muistisairaille sopii hyvin esimerkiksi asumisen ja palvelun yhdistävä perhehoito, jota alueella olisi mahdollisuus lisätä.

Myös käytäntöjä pitäisi yhtenäistää. Alueen kunnilla on eroja palvelujen riittävyydessä ja erityisryhmien, kuten muistisairaiden ja omaishoidossa olevien, huomioon ottamisessa.

Alueen muutosagentti sovittaa yhteen iäkkäiden palvelujen kokonaisuutta

Iäkkäiden palveluja kehitetään hallituksen kärkihankkeessa, jonka tavoitteena on saada iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Hankkeesta rahoitetaan myös maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien toimintaa.

Keski-Suomessa muutosagenttina toimii Tuija Koivisto. Muutosagentin keskeisin tehtävä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus.

”Keski-Suomessa on vahva tahto yhdessä kehittää ikäihmisten palvelukokonaisuutta, mikä näkyi mm. tuloksekkaana Kukoistava kotihoito -hankesuunnitelmana. Keski-Suomen SOTE 2020 –hankkeessa on luotu hyvät yhteiset verkostot ja toimintamallit tehdä yhteistyötä ja ensimmäinen versio toimintasuunnitelmastakin on jo tehty”, muutosagentti kertoo.

Kärkihanke lyhyesti

STM:n hallinnoimassa kärkihankkeessa uudistetaan kotihoitoa ja vahvistetaan omaishoitoa ja perhehoitoa. Muutos tehdään ja juurrutetaan käyttöön laajoissa, useiden eri toimijoiden yhteisissä kokeiluissa. Kärkihankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

THL ja STM järjestävät loka-joulukuussa sarjan maakuntatilaisuuksia, jotka saattavat muutoksen keskeiset toimijat yhteen. Tilaisuuksia on yhteensä 19

Kärkihanketta voi seurata Twitterissä aihetunnisteella #ikiomat. Maakuntatilaisuuksien aikataulut ja materiaalit löytyvät verkko-osoitteella www.thl.fi/iomaakunnat.

Lisätietoja

johtaja Päivi Voutilainen, STM, p. 02951 63403, [email protected]

projektipäällikkö Anja Noro, STM, p. 029516 3006, [email protected]

tutkimuspäällikkö Sari Kehusmaa, THL, p. 029 524 7914, [email protected]

muutosagentti Tuija Koivisto, p. 014 2660 570, [email protected]

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelma vuonna 2020

I&O hankeuutinen kärkihankkeet
Sivun alkuun