Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsoorganisationer har beviljats 373,6 miljoner euro för verksamhet som främjar hälsa och välfärd

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2023 13.36
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat sammanlagt 373,6 miljoner euro i STEA-understöd för social- och hälsoorganisationernas allmännyttiga verksamhet som främjar hälsa och välfärd år 2023. 

Stöd för den psykiska hälsan, förebyggande av våld och hjälp till de som flytt från Ukraina

En betydande del av understöden, sammanlagt 286 miljoner euro, beviljades för organisationernas kontinuerliga verksamhet. För projekt och investeringar av engångsnatur beviljades sammanlagt cirka 88 miljoner euro. Aktuella teman som lyftes fram i understödsbesluten var stödet för den psykiska hälsan, förebyggandet av våld och stödet till offren samt hjälpen till de personer som flytt från Ukraina till Finland. Både för de allmänna understöden och för de verksamhetsspecifika understöden var det möjligt att ansöka om en behovsprövad höjning år 2023 på grund av att kostnadsnivån stigit. 

STEA-understöd söktes av 984 föreningar och stiftelser, och ministeriet tog emot 2299 ansökningar. De understöd som söktes uppgick totalt till 545 miljoner euro. Ett positivt understödsbeslut gavs till 1782 organisationer. År 2023 inleds det sammanlagt 433 nya projekt. I år får 797 organisationer un-derstöd. Av dem är 49 nya mottagare av understöd. 

Förslaget om understöden bereddes av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) som är en oberoende statsbidragsmyndighet som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Utlåtandet om förslaget lämnades in av bedömnings- och understödssektionen i delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden. Statsrådets finansutskott understödde förslaget och den 26 januari 2023 fattade social- och hälsovårdsministeriet beslutet om understödet. 

År 2023 används intäkter av Veikkaus Ab:s penningspelsverksamhet för STEA-understöden. Det har förslagits att verksamheten inom föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården och stöden för veteraner ska börja finansieras med budgetmedel från och med den 1 januari 2024. 

Information om de STEA-understöd som beviljats publiceras på adressen avustukset.stea.fi  

Mer information:

Niina Pajari, beredningschef
Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman
E-postadresserna har formen [email protected]

Sivun alkuun