Hyppää sisältöön
Media

STM, THL ja oikeusministeriö tiedottavat
Isyyslaki uudistuu vuonna 2016 - isyyden voi tunnustaa jo äitiysneuvolassa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.5.2015 12.11
Tiedote 105/2015

Jos avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen biologinen isyys on selvä, voi isyyden jatkossa tunnustaa jo ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa. Näin voi toimia esimerkiksi silloin, kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Perheen ei enää tarvitse käydä lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen, kuten nykyisin. Muutos sisältyy uuteen isyyslakiin, joka tulee voimaan 1. tammikuuta 2016.

Uuden lain on tarkoitus muun muassa helpottaa isyyden tunnustamismenettelyä ja säästää etenkin isien työaikaa. Isyyden tunnustaminen jo raskausaikana vahvistaa myös tulevan isän vanhemmuutta.

Avioliittoon perustuva ns. isyysolettama säilyy käytännössä ennallaan. Avioliittoon syntyvän lapsen isäksi todetaan jatkossakin lapsen äidin aviopuoliso.

Uuden lain myötä äiti ei voi enää vastustaa lapsen isän selvittämistä. Tällä pyritään edistämään lapsen oikeutta tietää molemmat biologiset vanhempansa.

Suurin syy isyyslainsäädännön uudistamiseen ovat perherakenteissa tapahtuneet muutokset.

Nykyisin joka kolmas lapsi, eli noin 24 000 lasta vuodessa, syntyy avoliittoperheeseen. Näissä perheissä biologinen isyys on useimmiten selvä ja avomies yleensä haluaa tunnustaa lapsen isyyden. Arvioiden mukaan 70-80 prosenttia avoliitossa syntyneistä lapsista (noin 16 400-17 800 lasta vuodessa) voitaisiin tunnustaa äitiysneuvolassa. Samalla pari voi tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta. Tunnustamista ja huoltoa koskevat asiakirjat toimitetaan äitiysneuvolasta isyyden selvittämisestä huolehtivalle lastenvalvojalle.

Isyyden tunnustaminen äitiysneuvoloissa on uusi tehtävä, joka muuttaa äitiysneuvoloiden ja lastenvalvojien keskinäistä työnjakoa ja ajankäyttöä. Suurin osa isyyden tunnustamiskäynneistä siirtyy lastenvalvojilta äitiysneuvoloihin. Isyyden tunnustamisen arvioidaan pidentävän neuvolakäyntiä noin puolella tunnilla, mikä kuntien on otettava huomioon neuvoloiden henkilöstömitoituksissa. Pitemmällä aikavälillä uudesta käytännöstä voi olla kunnalle taloudellista hyötyä myös siksi, ettei isyysnäytettä enää tarvitse ottaa terveyskeskuksen laboratoriossa lääkärin valvonnassa.

Kunnat ovat saaneet ohjeistusta uuden isyyslain toimeenpanon tueksi. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestävät neuvoloiden terveydenhoitajille ja kätilöille sekä sosiaalitoimen lastenvalvojille yhteistä koulutusta ensi syksynä.

Uusi isyyslaki kumoaa vuodesta 1976 voimassa olleen isyyslain.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Marjaana Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 02951 63331, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö, p. 02951 50314, etunimi.sukunimi(at)om.fi
Tutkimuspäällikkö Marjo Kestilä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 02952 48723, etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Sivun alkuun