Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ionisoimattoman säteilyn raja-arvot suositusten mukaisiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö
3.12.2018 10.45
Tiedote 184/2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta. Asetus päivittää raja-arvot uusimpien kansainvälisten suositusten mukaisiksi ja vastaamaan erilaisten laitteiden teknistä kehitystä. Muutoksilla lisätään kuluttajapalvelujen turvallisuutta ja siten myös myönteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen.

Asetus tulee voimaan samaan aikaan uudistetun säteilylain kanssa 15. joulukuuta 2018. 

Asetuksen soveltamisala koskee väestön altistusta. Altistuksen raja-arvot annetaan nykyisten rajojen lisäksi myös alle 100 kHz:n sähkö- ja magneettikentille, ultraäänelle, infrapunasäteilylle sekä näkyvälle valolle. 

Suurimmat altistukset keinotekoiselle säteilylle kauneudenhoidossa – osalle laitetekniikoista viiden vuoden siirtymäaika

Suurimmat väestön altistukset keinotekoiselle ionisoimattomalle säteilylle syntyvät kauneudenhoidon palveluissa, kuten tatuointien, selluliitin ja ihokarvojen poistoissa sekä monissa muissa ihon ja ihon alaisten kudosten käsittelyissä. Näissä hyödynnetään muun muassa lasereita, valo-pulsseja, ultraviolettisäteilyä, ultraääntä ja radiotaajuista säteilyä. Kosmeettisessa tai muussa siihen verrattavassa toimenpiteessä laitteiden käyttö ei saa aiheuttaa haitallisia kudosvaurioita. 

Nykyisiä valoimpulssilaitteita, joiden käyttö aiheuttaa asiakkaalle uudessa asetuksessa määriteltyä raja-arvoa suurempaa altistusta näkyvälle valolle, saa käyttää enintään viisi vuotta asetuksen voimaantulosta. Sama siirtymäaika koskee myös ultraäänilaitetta, joka voi aiheuttaa asiakkaalle raja-arvoa suurempaa altistusta. Raja-arvoa suurempi altistus sallitaan siirtymäaikana edellyttäen, että valoimpulssi- tai ultraäänilaitteiden käytöstä ei aiheudu terveydelle haittaa. Ultraäänilaitteita käytetään muun muassa kauneushoitoloissa ultraäänikavitaatiossa, jossa rasvaa poistetaan ihon alta. Valoimpulssilaitteita käytetään esimerkiksi karvanpoistoon tai erilaisiin ihohoitoihin.

Kiinteistömuuntamoille 15 vuoden siirtymäaika 

Asetuksessa säädetään viidentoista vuoden siirtymäaika sähkönjakelussa käytettävien kiinteistömuuntamoiden aiheuttamaan altistukseen matalataajuisille magneettikentille. Siirtymäajan kuluessa nykyiset kiinteistömuuntamot tulevat käyttöikänsä päähän, joten kiinteistömuuntamoiden uudistamisesta ei aiheudu toiminnanharjoittajille taloudellisia vaikutuksia. 

Ionisoimattomalla säteilyllä on monta lähdettä

Ionisoimatonta säteilyä on esimerkiksi ultraviolettisäteily, jolle liiaksi altistuminen lisää riskiä sairastua ihosyöpiin, kuten melanoomaan. Ionisoimattoman säteilyn haitallisia vaikutuksia ovat lisäksi magneettikenttien matalilla taajuuksilla hermoston stimuloituminen, joka saattaa aiheuttaa esimerkiksi häiriöitä sydämen toimintaan. Radiotaajuuksilla ja optisella alueella säteily aiheuttaa lämmön nousua kudoksissa. Tämä voi aiheuttaa liian voimakkaana esimerkiksi palovammoja tai muita kudosvaurioita. Ultraviolettisäteily aiheuttaa lisäksi iholla fotokemiallisia muutoksia, jotka näkyvät esimerkiksi ihon punoituksena ja palamisena. 

Väestö altistuu ultraviolettisäteilylle pääosin auringon valossa oleskeltaessa sekä solariumissa. Tavallista elinympäristöä voimakkaammalle näkyvälle valolle altistutaan esimerkiksi käytettäessä tehokkaita lasereita, kauneudenhoidon valoimpulssilaitteita tai uusiin LED-tekniikoihin perustuvia valaisimia. Voimakasta infrapunasäteilyä syntyy esimerkiksi infrapunalämmittimistä. 

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Helena Korpinen, p. 0295163317

Sivun alkuun