Hyppää sisältöön
Media

Hyvinvointialueiden ICT-muutosten käynnistysvaiheen kustannuksiin rahoitusta nopeutetulla aikataululla

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.9.2021 12.43
Tiedote 278/2021
Sormet ja tietokoneen kansi

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut haettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksesta vastaavien hyvinvointialueiden tietojenkäsittelyn, tieto- ja viestintätekniikan eli ICT:n muutosten käynnistysvaiheen kustannuksiin rahoitusta nopeutetulla aikataululla.

Haku käynnistyy 24.9.2021 ja päättyy 22.10.2021. Haun yhteydessä haettavaksi varataan enintään 23 miljoonaa euroa, josta kullekin hakijalle myönnetään enintään yhden miljoonan euron rahoitus.

Avustus perustuu hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021–2026 annettuun valtioneuvoston asetukseen (820/2021).

Avustus myönnetään asetuksen 3 § mukaisiin kustannuksiin, jotka ovat välttämättömiä uudistuksen aikataulun kannalta. Käynnistysvaiheen kustannuksiin myönnettävä avustus kytketään osaksi 16.9.2021 avattua valtionavustusta seuraavasti:

  1. Käynnistysvaiheen kustannuksiin myönnettävä avustus on käytettävä kokonaisuudessaan ennen myöhemmin myönnettävän varsinaisen avustuksen maksatusta.
  2. Käynnistysvaiheen kustannuksiin myönnettävä avustus huomioidaan kullekin hakijalle myöhemmin myönnettävän laajemman avustuksen määrässä

Hakemusten käsittely toteutetaan joustavasti siten, että kullekin hakijalle valmistellaan valtionavustus- ja maksatuspäätös viipymättä riittävät tiedot sisältävän hakemuksen saapumisen jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti 16.9.2021 varsinaisen valtionavustushaun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamiseen liittyvän ICT-muutoksen tueksi. Haettavaksi tuli yhteensä 220 miljoonaa euroa ja avustuspäätösten tavoiteaikatauluksi asetettiin joulukuun 2021 ja tammikuun 2022 välinen aika.

Haun avaamisen yhteydessä käydyssä vuoropuhelussa hyvinvointialueiden edustajat toivat esiin arvionsa ja huolensa siitä, että avustuspäätösten saaminen vuoden vaihteessa vaarantaa uudistukseen liittyvän ICT-muutoksen hallitun toimeenpanon 1.1.2023 mennessä. Jotta toimeenpano voidaan toteuttaa hallitusti, sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut alkuperäisen avustushaun lisäksi toteutettavan käynnistysvaiheen kustannuksia koskevan hakuprosessin.

Lisätietoja

tietohallintopäällikkö Markku Heinäsenaho, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 046 922 4358, [email protected] 

Sivun alkuun