Hyppää sisältöön
Media

Huumausaineasetuksia päivitetään jälleen – lisää aineita kieltolistalle ja valvontaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.7.2021 13.55
Tiedote 205/2021

Kuluttajamarkkinoilta kiellettyinä psykoaktiivisina aineina otetaan valvontaan 8 ainetta. Näistä aineista seitsemän on todettu EU:n markkinoilla ainoastaan päihdekäyttötarkoituksessa ja 1 aine on aiemmin valvontaan otetun aineen paikkaisomeeri. Nämä aineet eivät ole lääkkeitä eivätkä huumausaineita eikä niillä ole tiedossa olevia teollisia käyttötarkoituksia.

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) vuoden 1961 huumausaineyleissopimukseen liitetään isotonitatseeni-niminen aine, joka on aiemmin ollut valvonnassa EU:ssa ja kansallisesti. Isotonitatseeni on synteettinen opioidi, joka muistuttaa vaikutuksiltaan morfiinia ja fentanyyliä. Sen sukulaisaineet etonitatseeni ja klonitatseeni on luokiteltu jo aiemmin vuoden 1961 yleissopimuksella huumausaineiksi. Aineen väärinkäyttö- ja riippuvuuden aiheuttamispotentiaali on sama kuin morfiinilla. Vakavin haittavaikutus on yliannostuksesta aiheutuva jopa kuolemaan johtavaa hengityslama.

Asetusta päivitetään myös YK:n joulukuussa 2020 tekemän päätöksen mukaisesti poistamalla kannabis ja kannabishartsi vuoden 1961 yleissopimuksen listasta IV. Kannabis ja kannabishartsi ovat jatkossakin huumausaineita, sillä ne pysyvät edelleen YK:n huumausaineyleissopimuksen listassa I. WHO:n arvion mukaan kannabiksen väärinkäyttöpotentiaali ja siihen liittyvät haitat aiheuttavat merkittävän kansanterveysriskin, mutta niiden poistaminen listalta IV on perusteltua. Listassa IV luetellaan kaikkein vaarallisimpia huumausaineita, joilla on vain vähäistä lääkkeellistä käyttöä.

Lisäksi huumausaineiksi luokitellaan EU:n päätöksen mukaisesti aiemmin kansallisesti kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi luokitellut MDMB-4en-PINACA ja 4F-MDMB-BICA. Aineet ovat synteettisiä kannabinoideja, jotka vaikuttavat kannabiksen tavoin. Ne ovat kasviperäistä kannabista voimakkaampia ja niiden tarkka annostelu voi olla vaikeaa. Tämän vuoksi synteettisiin kannabinoideihin liittyy merkittäviä lisäriskejä verrattuna kasviperäiseen kannabikseen.

Lääkeaine remimatsolaani luokitellaan kansallisesti huumausaineeksi

Remimatsolaami on nopea- ja ultralyhytvaikutteinen bentsodiatsepiini, joka on kehitetty lääkekäyttöön uutena vaikuttavana aineena. Remimatsolaami on farmakologisten ominaisuuksien perusteella verrattavissa lääkinnällisessä käytössä olevaan, huumausaineeksi luokiteltuun midatsolaamiin.

Remimatsolaamia sisältävä lääkevalmiste on jo saanut myyntiluvan EU:ssa ja se tulee lääkekäyttöön myös Suomessa. Huumausaineeksi luokittelu vaikuttaa laillisiin toimijoihin siten, että remimatsolaamia sisältäville lääkevalmisteille tulee maahantuontilupavaatimus. Lisäksi luokittelu tuo lisävelvollisuuksia lääkevalmisteiden kirjanpitoon, varastointiin ja hävittämiseen.

Aine on terveysvaikutuksiltaan ja farmakologisilta ominaisuuksiltaan huumausaineeksi rinnastettavissa oleva aine, jonka terveysriskit väärinkäytettynä ovat verrattavissa muihin jo huumausainelistalla oleviin bentsodiatsepiineihin. Ainetta ei ole vielä havaittu laittomilla markkinoilla, mutta sitä mainostetaan jo internetin kauppapaikoilla. Vaikutusmekanismin perusteella on odotettavissa, että ainetta voi joko kulkeutua tai sitä tullaan suoraan laittomasti valmistamaan väärinkäyttöön. Aine ei ole YK:n tai EU:n huumausainevalvonnan piirissä.

Muuntohuumeet ovat haitaksi terveydelle

Muuntohuumeiden käyttö voi olla haitallista terveydelle ja ne voivat vaikuttaa mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Näiden aineiden vakavin väärinkäytöstä aiheutuva haittavaikutus on yliannostuksesta aiheutuva, jopa kuolemaan johtava hengityslama. Aineita markkinoidaan siten, ettei myytävän tuotteen sisällöstä tai puhtaudesta ole varmuutta. Niitä myös myydään aivan toisina tuotteina tai aineina. Tämä voi johtaa vakaviin, tahattomiinkin myrkytystilanteisiin.
Aineiden kieltäminen ei estä aineiden käyttöä, mutta kiellolla pyritään ehkäisemään haitallisten aineiden leviämistä ja päihdekäyttöä. Aineiden kielto voi hidastaa tai jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös huumevalvonnan mahdollisuudet paranevat.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 02951 63713, [email protected]

Sivun alkuun