Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskeva uusi lainsäädäntö astuu voimaan

Sosiaali- ja terveysministeriö
5.4.2018 13.34
Tiedote 47/2018

Henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevat lait muuttuvat 21. huhtikuuta. Samalla kumotaan henkilönsuojaimista annettu valtioneuvoston päätös ja annetaan uusi valtioneuvoston asetus köysiratalaitteistojen käytöstä ja tarkastamisesta.

Suomessa köysiratalaitteistot ovat lähinnä hiihtohissejä. Muutokset liittyvät henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskeviin EU:n asetuksiin, jotka korvaavat aiemmat henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevat direktiivit.

Lainsäädännöstä poistetaan tarpeettomat säännökset, koska EU-asetukset ovat suoraan sovellettavaa oikeutta. Laitteiden käyttöohjeiden ja muiden vastaavien tietojen on edelleen oltava suomeksi ja ruotsiksi. Myös valvonta pysyy ennallaan ja rangaistussäännökset kattavat kyseiset EU:n asetukset.

Työssä käytettävien henkilönsuojainten ja köysiratalaitteistojen valvova viranomainen on edelleen työsuojeluviranomainen. Kuluttajien käyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten valvova viranomainen on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

Lakimuutos selkeyttää ja yhdenmukaistaa rangaistussääntelyä. Valmistajan, maahantuojan, jakelijan ja muun luovuttajan toiminta voi tulla rangaistavaksi rikoslain terveysrikoksena riippumatta esimerkiksi henkilönsuojaimen käyttötarkoituksesta.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien sekä valtioneuvoston asetusten vahvistamista torstaina 5. huhtikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina. Säädökset tulevat voimaan 21.4.2018, jolloin kyseisiä EU-asetuksia aletaan soveltaa.

Lisätietoja

hallitusneuvos Hanna-Mari Pekuri, STM, p. 029 51 63459

vanhempi hallitussihteeri Laura Holkko, TEM, p. 029 50 60092 (kuluttajakäyttöön tarkoitetut henkilönsuojaimet)

Sivun alkuun