Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskeva lainsäädäntö muuttuu

Sosiaali- ja terveysministeriö 19.12.2017 16.22
Tiedote 196

Hallitus esittää henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskeviin lakeihin muutoksia. Muutokset liittyvät EU:n asetuksiin, jotka korvaavat aiemmat henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevat direktiivit.

Lainsäädännöstä poistetaan tarpeettomat säännökset, koska EU-asetukset ovat suoraan sovellettavaa oikeutta. Laitteiden käyttöohjeiden ja muiden vastaavien tietojen on edelleen oltava suomeksi ja ruotsiksi. Myös valvonta pysyy ennallaan ja rangaistussäännökset kattavat kyseiset EU:n asetukset.

Työssä käytettävien henkilönsuojainten ja köysiratalaitteistojen osalta muutokset tehdään lakiin eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta. Näitä valvova viranomainen on edelleen työsuojeluviranomainen.

Kuluttajien käyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten osalta säädetään erillislaki. Näitä valvova viranomainen on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

Lakimuutos selkeyttää ja yhdenmukaistaa rangaistussääntelyä. Valmistajan, maahantuojan, jakelijan ja muun luovuttajan toiminta voi tulla rangaistavaksi rikoslain terveysrikoksena riippumatta esimerkiksi henkilönsuojaimen käyttötarkoituksesta.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 19. joulukuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 21.4.2018, jolloin kyseisiä EU-asetuksia aletaan soveltaa.

Lisätietoja
hallitusneuvos Hanna-Mari Pekuri, STM, p. 029 51 63459
vanhempi hallitussihteeri Laura Holkko, TEM, p. 029 50 60092 (kuluttajakäyttöön tarkoitetut henkilönsuojaimet)