Hyppää sisältöön
Media

Hallitus hyväksyi tasa-arvo-ohjelman vuosille 2016-2019

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2016 13.28
Tiedote 61/2016

Tasa-arvo-ohjelman toimilla hallitus haluaa muun muassa ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa sekä pienentää miesten hyvinvointieroja. Lisäksi hallitus arvioi hankkeidensa sukupuolivaikutuksia.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma kokoaa yhteen hallituksen tavoitteet ja toimenpiteet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

– Tasa-arvo ei ole itsestäänselvyys. Sen vahvistuminen ja säilyminen edellyttävät, että teemme sen eteen töitä suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti, tasa-arvoasioista vastaava ministeri Juha Rehula toteaa.

Naisiin kohdistuva väkivalta on suuri yhteiskunnallinen ongelma, jonka ratkaisemiseen velvoittaa myös Euroopan neuvoston Istanbulin sopimus. Yksi tasa-arvo-ohjelmaan kirjatuista toimenpiteistä on turvakotiverkoston vahvistaminen. Turvakotien rahoitusta kasvatetaan vuosittain kahdella miljoonalla eurolla vuoteen 2019 saakka. Lisäksi vahvistetaan seksuaalisen väkivallan uhrien tukea vakiinnuttamalla uhrien hoitoketju sekä arvioidaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan rikostapausten sovittelun kriteerejä.

Miesten ja poikien tarpeet eri elämänvaiheissa on tärkeää ottaa nykyistä paremmin huomioon sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tasa-arvo-ohjelmassaan hallitus linjaa, että esimerkiksi terveitä elämäntapoja edistettäessä otetaan yhdeksi painopisteeksi ne miehet ja pojat, joiden terveysriskit ovat suurimmat. Isien asemaa tasavertaisena vanhempana vahvistetaan neuvolapalveluissa. Vanhemmuuden jatkumista eron jälkeen tuetaan vahvistamalla eronneille vanhemmille suunnattuja palveluja.

Myös useiden hallituksen kärkihankkeiden ja uudistusten sukupuolivaikutusten arviointia halutaan vahvistaa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja maakuntauudistuksessa arvioidaan sukupuolivaikutuksia uudistusten valmistelussa, toimeenpanossa ja seurannassa.

Tasa-arvo-ohjelma hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 4.5.2016. Se on valmisteltu ministeri Juha Rehulan johdolla sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Edellä mainittujen toimien lisäksi hallitus haluaa tukea ohjelmansa toimenpiteillä tasa-arvon vahvistamista muun muassa työelämässä ja koulutuksessa sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Palkkatasa-arvoasioita linjattiin kolmikantaisessa samapalkkaisuusohjelmassa, joka julkistettiin 22.4.2016.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Päivi Yli-Pietilä (STM), p. 029 516 3228, [email protected]
Ylitarkastaja Mari-Elina McAteer (STM), p. 029 516 3424, [email protected]
Erityisavustaja Eeva Salmenpohja (STM), p. 050 5719 239, [email protected]

Sivun alkuun