Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Regeringen föreslår att arbetslöshetsförsäkringspremiernas totala belopp höjs med 0,2 procent år 2022

Social- och hälsovårdsministeriet
21.10.2021 13.42
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att arbetslöshetsförsäkringspremierna höjs med 0,20 procent nästa år. Enligt förslaget ska löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie vara 1,50 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie föreslås uppgå till 0,50 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 197 500 euro. För den överskjutande delen av lönen föreslås arbetslöshetsförsäkringspremien vara 2,05 procent.

Det föreslås att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag nästa år ska vara 0,74 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,50 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk föreslås vara 0,50 procent av den lön som betalas av affärsverket för affärsverksamhet, om lönebeloppet är högst 2 197 500 euro. För den överskjutande delen av lönebeloppet föreslås premien vara 1,18 procent.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet föreslås vara 0,50 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 197 500 euro. För den överskjutande delen av lönen föreslås arbetslöshetsförsäkringspremien vara 1,49 procent.

Gränsbeloppen för lönesummorna i fråga om självriskpremien ändras så att full självriskpremie tas ut av företag vilkas lönesumma är minst 35 160 000 euro. Självriskpremien tas inte ut av företag vilkas lönebelopp är högst 2 197 500 euro. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2021. Arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs kalenderårsvis.

Mer information

Pekka Paaermaa, regeringssekreterare, tfn 0295 163 180, [email protected]

Sivun alkuun