Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys liikenneturvallisuusmaksun korottamisesta lausunnolle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.2.2022 13.00
Tiedote 59/2022

Esityksellä korotettaisiin liikennevakuutustoimintaa harjoittavien vakuutusyhtiöiden maksamaa liikenneturvallisuusmaksua. Tavoitteena on, että liikenneturvallisuusmaksun määrä nostettaisiin vastaamaan liikenneturvallisuustyöhön käytettävän rahoituksen tarvetta. Hallituksen esitys on lausunnolla 28.2.-1.4.2022.

Esityksellä muutettaisiin liikenneturvallisuusmaksusta annettua lakia. Lisäksi esityksellä muutettaisiin liikennevakuutuslakia liikennevakuutuskeskuksen tehtävien osalta. Muutoksella pantaisiin täytäntöön osa EU:n liikennevakuutusdirektiivistä. Liikennevakuutuskeskuksen tehtäviin lisättäisiin valtuus neuvotella muiden jäsenvaltioiden takuurahastojen kanssa takuurahastojen toimintojen, velvollisuuksien ja korvausprosessien yhteensovittamisesta.

”Hyvästä kehityksestä huolimatta Suomessa kuolee ja loukkaantuu vakavasti liikenteessä edelleen liian moni. Ennaltaehkäisevän liikenneturvallisuustyön tarve ei siis ole vähentynyt. Esityksellä turvataan ennaltaehkäisevän liikenneturvallisuustyön tärkeää rahoitusta”, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen sanoo.

Lisätietoja

hallitussihteeri Milla Mustamäki, [email protected]
sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Jiri Sironen, [email protected]

Sivun alkuun