Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys hoitotakuun lainsäädännöstä lausuntokierrokselle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2021 11.08
Tiedote 346/2021
Hoitaja ja potilas

Hallitus on saanut valmiiksi hoitotakuuta koskevan esityksen. Tavoitteena on tiukentaa terveydenhuoltolain mukaista perusterveydenhuollon hoitotakuuta. Hoitotakuu koskisi sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia.

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn määräaika laskettuna hoidon tarpeen arviosta lyhenisi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään. Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.

Hoitotakuu avosairaanhoidossa koskisi hoitoa, jossa on kysymys sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta. 

Hoidon tarpeen arviointi olisi tehtävä aiemman kolmen vuorokauden sijaan nopeammin, eli saman yhteydenoton tai päivän aikana. Arvion hoidontarpeesta tekisi laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Suun terveydenhuollossa arvion voisi tehdä myös nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Jos hyvinvointialue ei pysty antamaan palveluja itse, on sen hankittava palvelut muilta palveluntuottajilta. Osana hoidontarpeen arviota on arvioitava sitä, pystyykö hyvinvointialue tuottamaan palvelut itse määräajassa. 

Laissa olisi säännökset myös niihin tilanteisiin, joissa potilas on arvion perusteella ohjattu ensin muun terveydenhuollon ammattilaisen kuin lääkärin tai hammaslääkärin vastaanotolle. Jos ensimmäisellä hoitokäynnillä todetaan, että potilas tarvitsisi lääkäriä tai hammaslääkäriä, tämä lääkäriin pääsy on järjestettävä seuraavan seitsemän vuorokauden sisällä ja hammaslääkäriin pääsy seuraavan neljän viikon sisällä.

Ne palvelut, joita ei koske seitsemän vuorokauden määräaika, tulee järjestää potilaan palveluiden tarve huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, korkeintaan kolmessa kuukaudessa taikka hoitosuunnitelman mukaisesti. 

Hoitotakuun tiukennus tulisi voimaan 1.4.2023. Lisäksi tarkennettaisiin säännöksiä hoitotakuun kuulumisesta opiskeluterveydenhuollon ja vankiterveydenhuollon sairaanhoitopalveluihin. Erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräaikaan ei ehdoteta muutoksia.

Hallituksen esitys on lausunnolla 17.11.2021-4.1.2022. Tavoitteena on saada lausuntokierroksen avulla myös ajantasaista tietoa hoitoon pääsyn tilanteesta ja hoitotakuun toimeenpanon vaatimista resursseista alueilla. 

Lisätietoja 

lääkintöneuvos Tapani Hämäläinen, p. 0295163065, lääkintöneuvos Merja Auero, p. 0295163304, hallitusneuvos Merituuli Mähkä, p. 0295163575, [email protected] 

•    Tiedotustilaisuuden esitysmateriaalit
•    Lausuntoaineistot lausuntopalvelussa

Sivun alkuun