Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Publikationen Koncentrationer som befunnits skadliga (HTP) har uppdaterats

Social- och hälsovårdsministeriet
30.12.2016 12.50
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat den publikation som gäller koncentrationer som befunnits skadliga (HTP). HTP-värdena används vid bedömning av luftens renhet på arbetsplatser och arbetstagarnas exponering.

HTP-värdena är de minsta föroreningshalter i inandningsluften på arbetsplatser som har bedömts kunna medföra olägenheter eller risker för arbetstagarnas säkerhet eller hälsa. Utöver HTP-värdena innehåller publikationen anvisningar om utredning och uppföljning av arbetstagarnas exponering, jämförelse av mätresultat och övriga faktorer som bör beaktas.

Den uppdaterade publikationen ersätter den publikation som gavs ut 2014. Publikationen har uppdaterats utifrån den nya förordning om koncentrationer som befunnits skadliga som social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2017.

Ytterligare information

Reetta Orsila, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 505, [email protected]
Sirkku Saarikoski, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 565, [email protected]

Sivun alkuun