Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Euroopan sosiaalirahaston tavoite 3 -ohjelman hankkeista

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.9.2005 7.56
Tiedote -

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toiminnan tavoitteena on etsiä, kehittää ja toteuttaa uusia ratkaisuja sekä levittää hyviä käytäntöjä, joilla torjutaan työttömyyttä, edistetään työtekijöiden ammattitaitoa sekä tuetaan työvoiman ja yritysten osaamista uusissa työelämän haasteissa. Sosiaali- ja terveysministeriö, joka on yksi ESR:n tavoite 3 -ohjelman toteuttajista, on valinnut uudet hankkeet kolmeen ohjelman toimenpidekokonaisuuksista:

Sukupuolten mukaisen tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja työelämässä sekä naisten työmarkkina-aseman vahvistaminen

· Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen Uutta naisjohtajuutta Delfoi Akatemiasta (projektipäällikkö Armiliisa Pakarinen [email protected])

· Palkansaajien tutkimuslaitoksen Perhe ja ura tasa-arvosuunnittelun haasteena (tutkimuspäällikkö Reija Lilja [email protected])

Toimenpidekokonaisuuteen etsittiin erityisesti hankkeita, joissa kehitettäisiin ja levitettäisiin hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja naisten urakehityksen ja samapalkkaisuuden edistämiseksi ja perhevapaakustannusten tasaisemmaksi jakautumiseksi.

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien tukeminen

· Sosiaalikehityksen Hyvät käytännöt -toimeenpanohanke (toimitusjohtaja Juha Kaakinen [email protected])

Toimenpidekokonaisuuteen haettiin toteuttajaa nuorten kuntoutuskokeilun pohjalta laadittavaan Hyvät käytännöt -mallin toimeenpanohakkeeseen, joka kattaisi tavoite 3 -ohjelma-alueen.

Henkilöstön osaamisen ja työssä jaksamisen edistäminen

· Kuntoutussäätiön Työssä jaksamisen tukeminen ja sairauslomakäytännöt, JATS-projekti (projektipäällikkö Pirjo Juvonen-Posti [email protected])

· Merikosken Työhyvinvointia edistävä työn kehittäminen työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteistyönä (tutkimusjohtaja Jorma Mäkitalo [email protected])

· Työterveyslaitoksen Terve mieli työssä - sairauspoissaolot hallintaan työpaikan, työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteistyöllä (johtava psykologi Sirkku Kivistö
[email protected])

Toimenpidekokonaisuuteen etsittiin kattavia ja valtakunnallisesti merkittäviä työssä jaksamista tukevia sekä työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteistyötä edistäviä kehittämishankkeita.

Taustaa

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi joulukuussa 2004 ennakkoilmoituksen hankehausta, jolla haettiin hankkeita kolmeen ESR:n tavoite 3 -ohjelman toimenpidekokonaisuuteen. Hankehaussa noudatettiin rajoitettua hankintamenettelyä.

Hankkeiden käynnistämisestä kiinnostuneita pyydettiin ilmoittamaan osallistumishalukkuutensa varsinaiseen tarjouskilpailuun. Kevään 2005 aikana järjestettiin kolme tiedotustilaisuutta ja lopulliset tarjouspyynnöt julkaistiin maalis-toukokuussa 2005. Tarjouksia näihin saatiin yhteensä 13 kappaletta. Sosiaali- ja terveysministeriö valitsi tarjousten perusteella hankkeet, joihin käytetään rahoitusta vuosina 2005 - 2008 yhteensä noin 6 miljoonaa euroa.

Lisätietoja hankkeista saa kunkin hankkeen yhteyshenkilöltä. Lisätietoja sosiaali- ja terveysministeriön rakennerahastotoiminnasta ja hankkeista saa tutkimus- ja kehittämisryhmästä ylitarkastaja Siru Nylén-Karolta siru.nylé[email protected] (09-160 74341) tai ylitarkastaja Sanna Kantoselta [email protected] (09-160 73252).

Sivun alkuun