Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU-maassa opiskelevalle lääkärille mahdollisuus suorittaa ammatillinen harjoittelu Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.6.2017 14.30
Tiedote 90/2017

Terveydenhuollon ammattihenkilölakiin on tehty muutos. Tarkoituksena on, että EU- tai ETA-valtiossa lääketieteen perustutkinnon suorittanut henkilö voi suorittaa Suomessa ammatillisen harjoittelun, joka vaaditaan ammatinharjoittamisoikeuden saamiseksi opiskelumaassa.

Viime vuosina yhä useampi suomalainen on aloittanut lääketieteen opinnot ulkomailla. Lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden ehtona vaadittava opintojen jälkeinen ammatillinen harjoittelu on tällä hetkellä käytössä muun muassa Ruotsissa, Tanskassa, Irlannissa, Italiassa, Liettuassa, Puolassa ja Iso-Britanniassa. Kelan opintotukitilastojen mukaan 250 suomalaista opiskeli lääketiedettä ammatillista harjoittelua vaativissa EU- tai ETA-valtioissa lukuvuonna 2015—2016.

Vielä voimassa olevan lainsäädännön mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira voi myöntää näissä maissa tutkinnon suorittaneille lääkäreille ammatillisen harjoittelun suorittamiseksi rajoitetun, määräaikaisen oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia, jos he ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.1.2012.  Harjoittelun suoritettuaan lääkärillä on mahdollisuus saada myös lääkärin laillistus Suomesta.

Lakimuutoksella ajallinen rajoitus opintojen aloittamisesta ennen vuotta 2012 poistuu. Samalla säädetään, että Suomessa ammatillisen harjoittelun suorittavan lääkärin on haettava ammatillisen harjoittelun tunnustamista jatkossa aina opiskelumaastaan.

Tarkoituksena on tarjota ulkomailla lääketiedettä opiskeleville suomalaisille mahdollisuus tulla Suomeen mahdollisimman pian valmistuttuaan ja varmistaa heidän integroimisensa suomalaiseen palvelu- ja jatkokoulutusjärjestelmään.

Lisäksi tarkoituksena on turvata Ahvenanmaan edellytykset tarjota asukkailleen riittävät terveydenhuollon palvelut. Ahvenanmaan maakunta on terveydenhuollossaan tukeutunut paljon Ruotsissa koulutettuihin lääkäreihin, jotka ovat suorittaneet heiltä vaaditun ammatillisen harjoittelun Ahvenanmaalla.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 15.6.2017. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan 19.6.2017.

Lisätietoja

ylilääkäri Teppo Heikkilä, p. 0295 163 238

Sivun alkuun