Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ensimmäiset muutosagentit on valittu I&O-kärkihankkeeseen

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.8.2016 9.28
Uutinen

”Meillä Eksotessa on jo tehty paljon muutoksia iäkkäiden palveluihin. Emme voi kuitenkaan jäädä paikoillemme, vaan palvelut pitää viedä seuraavalle tasolle”, kuvaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kehitysjohtaja, terveystieteiden tohtori Merja Tepponen. Hän on yksi ensimmäisistä muutosagenteista hallituksen kärkihankkeessa ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa”.

Jokaisen tulevan maakunnan kunnat voivat palkata alueelleen muutosagentin, jonka keskeisin tehtävä on muodostaa toimialueelleen yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus. Muutosagentti vastaa kokonaisuuden määrittämisestä ja hyväksymisprosessista. Hän myös tukee kärkihankkeen kokeiluja niissä maakunnissa, joissa niitä on. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa muutosagentin toiminnan valtionavustuksella. Yhteensä agentteja on 19.

Valtionavustuksen maksamista varten sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt maakuntien kuntia toukokuun alussa valitsemaan keskuudestaan agentin työnantajana toimiva taho ja aloittamaan muutosagentin rekrytointi. Ensimmäiset muutosagentit pääsevät aloittamaan työnsä syyskuussa.

Muutosagentti hyötyy iäkkäiden palveluiden tuntemisesta

Tepposelle siirtymä muutosagentiksi on luonteva askel. Kehitysjohtajana hän on tehnyt töitä iäkkäiden palveluiden parissa jo pitkään. Hänen aiempi tehtävänsä oli vanhuspalveluiden johtaja. Lisäksi hän on väitellyt kotihoidon integroinnista ja laadusta.

”Koen, että nykyinen tehtäväni ja kokemukseni sekä muutosagentin tehtävä täydentävät toisiaan. Vaikka olemme tehneet Eksotessa jo paljon, tekemistä riittää kyllä. Erityisesti kotona asumisen tukeminen pitää ajatella uusiksi ja ihmisen omia tavoitteita sekä voimavaroja on opittava hyödyntämään paremmin. Kotiin vietävien palvelujen uudistamiseksi tarvitaan erilaista osaamista, digitalisaation hyödyntämistä ja monitoimijaista yhteistyötä”, hän pohtii.

Muutosagentin työnantajana voi olla jokin tulevan maakunnan alueen kunnista tai kuntayhtymistä. Etelä-Karjalassa kaikki kunnat kuuluvat Eksoteen, joten sopiva rakenne oli valmiina. Eksotessa etsittiin sopivaa osaajaa organisaation sisältä. Tepposen valinta oli yksimielinen.

”Minä teen 70-prosenttisesti muutosagentin ja 30-prosenttisesti nykyistä tehtävääni. Se on mahdollista, koska Eksotessa on jo toteutettu niin moni kärkihankkeen tavoittelemista muutoksista”, kertoo Tepponen.

Kokonaisnäkemys kuuluu valtakunnan tasolle

Muutosagentti on ainoa samaa työtä tekevä yhdessä maakunnassa. Niinpä kärkihankkeen vetäjät huolehtivat siitä, että muutosagentit verkostoituvat keskenään muun muassa yhteisen linjan ja hyvien käytäntöjen jakamista varten.

Tepponen toivoo ministeriöltä tässä vaiheessa  tukea hankesuunnitelman toimeenpanossa maakunnissa ja tukea  tehtävälle muutostyölle. Muutenkin tiedonkulku kumpaankin suuntaan on hänen mielestään hyvin tärkeää. Lisäksi hän toivoo ministeriön tai THL:n jakavan muutosagenteille tutkimustietoa työn tueksi.

”Minulla on hyvin innostunut olo. Mielestäni Suomessa on päästy yhdessä tekemisessä sellaiselle tasolle, että muutoksia saadaan aikaiseksi. Koko maassa on nyt aivan selvästi innostusta ilmassa”, kuvailee Tepponen tuntemuksiaan juuri ennen pestinsä alkua.

Muutosagenttien haku on osa kärkihankkeen kokeilujen rahoitushakua, joka päättyy 31.8.2016.

Lisätiedot

johtaja Päivi Voutilainen, STM, p. 0295 163 403, [email protected]
projektipäällikkö Anja Noro, STM, p. 0295 163 006, [email protected]
kehitysjohtaja Merja Tepponen, Eksote, p. 0400 655 197, [email protected]

Korjattu 12.8. sana käyttöönottoavustus valtionavustukseksi, "kunta tai kuntayhtymä" tahoksi sekä ajatuskatkon vuoksi keskeneräiseksi jäänyttä kappaletta "Tepponen toivoo...".

Sivun alkuun