Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille - yhteistyötä lisättävä

Sosiaali- ja terveysministeriö
1.12.2015 9.15
Tiedote 200/2015 STM ja THL tiedottavat

Ehkäisevää päihdetyötä tekevillä on vastedes entistä paremmat mahdollisuudet ehkäistä päihde- ja rahapelihaittoja. Sosiaali- ja terveysviranomaiset ja järjestöt ovat laatineet uuden ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman, jossa ovat ensimmäistä kertaa mukana kaikki päihteet – alkoholi, huumeet ja tupakka – sekä lisäksi rahapeliriippuvuus. Ohjelma sisältää runsaasti keinoja, jotka auttavat työntekijöitä ehkäisemään terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja, joita päihteistä ja rahapeleistä aiheutuu käyttäjille itselleen, heidän läheisilleen, sivullisille ja koko yhteiskunnalle.

Ehkäisevän päihdetyön menetelmät ovat edullisia yhteiskunnalle ja ne ovat yhdistettävissä kunnan muuhun terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön. Ohjelman mukainen työ on kustannustehokasta. Päihdehaitoista aiheutuvat välittömät kustannukset yhteiskunnalle ovat noin 2 miljardia euroa vuodessa.

Ehkäisevä päihdetyö edellyttää laajaa yhteistyötä

Ehkäisevän päihdetyön ohjelmassa on kuusi painopistealuetta, joille on asetettu tavoitteet ja kehittämiskohteet. Toimintaohjelma on työkalu, josta eri toimijat saavat vinkkejä suunnata ehkäisevää päihdetyötä siten, että se olisi vaikuttavaa, kattavaa ja kustannustehokasta. Onnistuakseen ehkäisevä päihdetyö edellyttää sitä, että valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset toimijat tekevät yhteistyötä. Ehkäisevän päihdetyön tekijöillä, kuten kunnan eri toimijoilla ja päätöksentekijöillä, on oltava riittävästi tietoa päihteistä, rahapeleistä ja päihdehaittojen ehkäisystä.

Olennaista on tunnistaa henkilön päihteiden käytön haitat ja riskikäyttö mahdollisimman varhain ja tarjota hänelle tukea. Työpaikkojen ja muiden lähiyhteisöjen pitäisi osallistua ehkäisevään päihdetyöhön entistä tehokkaammin. Eri alojen ammattilaisilla pitäisi olla riittävät mahdollisuudet päivittää ja kehittää ehkäisevään työhön liittyvää osaamistaan. Merkitystä on myös sillä, miten paikalliset viranomaiset ja esim. elinkeinonharjoittajat tekevät yhteistyötä haittojen vähentämiseksi muun muassa ikärajavalvonnassa.

Sote- ja itsehallintouudistuksessa ehkäisevä päihdetyö säilyy kuntien tehtävänä, mutta myös itsehallintoalueilla on jatkossa ehkäisevän päihdetyön tehtäviä. Itsehallintoalueet muun muassa toteuttavat toimiviksi todettuja malleja, kuten mini-interventiota ja tupakasta vieroitusta.
Ehkäisevää päihdetyötä tekevät kunnan eri hallinnonalojen ammattilaiset, kansalaisjärjestöt sekä valvonnasta vastaavat ja muut viranomaiset, kuten aluehallintovirastot. Työssä ovat mukana myös paikalliset elinkeinotoimijat, kuten ravintolat ja vähittäismyyntipaikat. Jatkossa jokaisella kuntalaisella pitäisi olla mahdollisuus vaikuttaa paikalliseen päihdehaittojen ehkäisyyn.

Yhteistyössä laadittu toimintaohjelma auttaa ehkäisevän päihdetyön tekijöitä toimeenpanemaan 1.12.2015 voimaan tullutta lakia ehkäisevästä päihdetyöstä. Lain tavoitteena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa, varmistaa ehkäisevän päihdetyön edellytykset koko maassa sekä tukea erityisesti kuntia ja alueita kehittämään ehkäisevää päihdetyötä.

Ehkäisevän päihdetyön ohjelman valmisteluun ovat osallistuneet sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Valvira, Työterveyslaitos, Opetushallitus, aluehallintovirastot, Suomen Kuntaliitto, Porin kaupunki, EHYT ry ja sen Ehkäisevän päihdetyön verkosto ja Suomen ASH.

Toimintaohjelman julkistusta THL:n seminaarissa voi seurata webcast-lähetyksenä täältä.Tallenne seminaarista sekä puhujien esitykset ovat katsottavissa jälkikäteen THL:n sivulla.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, STM, p. 0295 163 977, [email protected]
Kehittämispäällikkö Jaana Markkula, THL, p. 029 524 8802, [email protected]

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma, Alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentäminen (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2015:19)

Päihdehaittojen ja riippuvuuksien ehkäisy
THL:n sivut Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet

Sivun alkuun