Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Förfarandet för villkorlig ersättning i läkeme-delsersättningssystemet fortsätter

Social- och hälsovårdsministeriet
4.12.2019 13.04 | Publicerad på svenska 12.12.2019 kl. 12.38
Pressmeddelande 154/2019

Det har beslutats att modellen med villkorlig ersättningsstatus i systemet för läkemedelsersättning ska fortsätta. Förfarandet för villkorlig ersättningsstatus har gjort det lättare att införa nya läkemedel på ett kontrollerat sätt.

Syftet med systemet för läkemedelsersättning är att trygga att patienterna får den läkemedelsbehandling de behöver till skäliga kostnader Att införa nya läkemedel i systemet för läkemedelsersättning är dock ingen enkel uppgift. Nya läkemedel är ofta mycket dyra, och tillgången till information om deras kostnadseffektivitet och hälsofördelar är begränsad när det ska fattas beslut om huruvida läkemedlet ska ingå i ersättningssystemet.

Flera europeiska länder har tagit i bruk så kallade riskdelningsmodeller för att hantera införandet av nya läkemedel. Den riskdelningsmodell som används i Finland är en modell där ett läkemedel kan beviljas villkorlig ersättningsstatus. Erfarenheterna av modellen är ännu begränsade, men de har i huvudsak varit positiva.

För att systemet för läkemedelsersättning och regleringen av priset på ersättningsgilla preparat ska fungera så som det är tänkt, har regeringen föreslagit att användningen av modellen med villkorlig ersättningsstatus ska fortsätta till utgången av 2025. 

Den 4 december 2019 stadfäste republikens president den lag som ändrar sjukförsäkringslagen så att förfarandet för villkorlig ersättning kan fortsätta. Lagen träder i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare information

Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 195, [email protected]

Sivun alkuun