Hyppää sisältöön
Media

Digitaalisen osallisuuden lisääminen terveydenhuollossa - kansainvälisen neuvontaryhmän raportti julkaistu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2021 13.41
Uutinen

DHAGE (The Digital Health Advisory Group for Europe) on korkean tason neuvontaryhmä, jonka tarkoituksena on tunnistaa synergioita ja kannustaa Euroopan maita yhteistyöhön digitaalisuutta ja terveyttä koskevissa päätöksissä. Pandemian jälkeisenä aikana ryhmä pyrkii löytämään kestäviä ratkaisuja terveydenhuoltojärjestelmien elpymiseksi ja yhteiskuntien kestokyvyn kehittämiseksi. DHAGE on Suomen sosiaali- ja terveysministeriön ja HIMSS:in (Healthcare Information and Management Systems Society) perustama ryhmä.

Ryhmän vuoden 2021 tapaaminen keskittyi digitaalisen osallisuuden parantamiseen terveydenhuollossa ja yhteiskuntien kestokyvyn kehittämiseen. Ryhmän kolmas vuosittainen työpaja järjestettiin 3.9.2021. Työpaja keskittyi digitaalisen osallisuuden parantamiseen terveydenhuollossa ja hoivassa. Raportti työpajasta ja sen tuloksista on nyt julkaistu.

Työryhmän mukaan digitaalisen osallisuuden ja ”digitaalisen lukutaidon” puute terveyspalveluissa ei ole uusi ongelma. Kokonaisvaltaisia lähestymistapoja ongelmien ratkaisemiseksi on kuitenkin vielä vähän. Digitaalista osallisuutta lisääviksi tekijöiksi luetaan yleensä käyttäjien taidot, mahdollisuus päästä internetin ja teknologian äärelle, motivaatio, itsevarmuus käyttää ja ymmärtää teknologiaa sekä kielitaito.

Digitaalista osallisuutta käsittelevien tutkimusten mukaan tarvitaan vahvempia osallisuusstrategioita, laaja-alaista yhteistyötä ja digitaalisten ratkaisujen tekemistä saavutettavaksi kaikille. Työpajan raportissa korostetaan, että epäkohtia digitaalisia taitoja vaativien palvelujen pariin pääsemisessä on jokaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä.

Työpajassa kehitettiin viisi vaatimusta kansainvälisille organisaatioille ja hallituksille:

  • Varmistakaa digitaalinen osallisuus terveys- ja sosiaalipalvelujen suunnittelussa. Velvoittakaa terveyspalvelujen tarjoajat tarjoamaan saavutettavampia ja helpommin käytettäviä palveluja.
  • Ratkaiskaa digitaalisen osallisuuden ongelmat tuomalla yhteen sosiaali-, terveys- ja teknologiayhteisöt. Perustakaa digitaaliset palvelut ihmisten tarpeiden ja elämäntapahtumien ympärille.
  • Kouluttakaa terveysalan työntekijöitä, jotta he osaavat käyttää ja arvioida digitaalisia järjestelmiä.
  • Kehittäkää maailmanlaajuinen yhteensopivuusjärjestelmä osallisuudelle (Global Interoperability Maturity Model).
  • Kansainvälisten organisaatioiden tulisi kehittää aloite kokemusten keräämiseksi sekä päätöksien ja käytännön keinojen kehittämisen tueksi ja testaamiseksi.


Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Sarita Friman, p. 0295 163 349, [email protected]
erityisasiantuntija Jukka Lähesmaa, p. 0295 163 139, [email protected]

Sivun alkuun